Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2014/4) Tereftalik asit -- (11.04.2014 t. 28969 s. R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2014/4) Tereftalik asit -- (11.04.2014 t. 28969 s. R.G.)


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)  (11.04.2014 t. 28969 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) 8/1/2013 tarihli ve 28522 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2013/1 sayılı Tebliğ ile  başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004  tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma  Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan  kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından  yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları  içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları  internet adresinin (www.tpsa.gov.tr)  Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu,  2917.36.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın  ithalatında 2 (iki) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi  uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği  şekilde gümrük kıymetinin yüzdesi olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret  Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma  konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret  Örgütü üyeleri ile istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri  Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet  tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride  bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Eşya Tanımı 1 inci Dönem
(Gümrük Kıymeti %)
2 nci Dönem
(Gümrük Kıymeti %)
2917.36.00.00.11 Tereftalik asit 4,00 3,75

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc