Gümrükler Genel Müdürlügü: Dökme olarak gelip tanklara konulan esyalarda ölçüm farkliliklari hk. 11.04.2014 tarihli 07146 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(358).jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2014 tarihli 07146 sayılı tasarruflu yazısı (Dökme olarak gelip tanklara konulan eşyalarda ölçüm farklılıkları hk.)

 


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01-131.99.107

 ..../..../2014

11.04.20U* 07146
Konu : Ölçüm Belirsizliği

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
(Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat: 1-2-3, Tophane/İSTANBUL)


İlgi: 01.11.2013 tarih ve 2013/4672/DK sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, dökme olarak tank tipi antrepolarda depolanan eşyanın ölçüm cihazları veya ölçüm yöntemleri arasında tolerans farkının bulunduğu belirtilerek söz konusu tolerans farklarının yasal sınırlarının belirlenmesi talep edilmektedir.

Antrepo işleticileri ve kullanıcılarının, gümrük idaresine karşı sorumlulukları Gümrük Yönetmeliği'nin 522'nci maddesinde düzenlenmiş olup, yazınız konusu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde, dökme olarak tank tipi antrepolarda depolanan eşyanın ölçümünde kullanılan ölçüm cihazları veya ölçüm yöntemleri arasındaki tolerans farkları için yasal sınır belirlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.