Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü - BILGE sisteminde yükümlü beyanlarinin kontrolü

small_gum-logo(10).jpg


Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderdiği BİLGE sisteminde yükümlü beyanlarının kontrolü konulu yazısı ektededir.