Ekonomi Bakanligi: Ekonomi Bakanligi 28.04.2014 tarihli ve 63534806 sayili yazisi (DIR Kapsaminda Yemlik Bugday Ithalati)

small_ekonomi-logo(213).jpg


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Ekonomi Bakanlığı 28.04.2014 tarihli ve 63534806 sayılı yazısı (DİR  Kapsamında Yemlik Buğday İthalatı)

 

 

28.Nisan.2014
T.C.
EKONOMİ  BAKANLIĞI
İhracat  Genel Müdürlüğü
 

Sayı : 63534806-110.01

Konu : DİR Kapsamında Yemlik Buğday İthalatı

 
TELEFAKS

- AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. - MERSİN
- ANTALYA İHR. BİR. GEN. SEK. - ANTALYA
- DOĞU KAR.HUB.BAKL.ve MAM.İHR.BİR.GEN.SEK. - TRABZON
- DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK. - ERZURUM
- DENİZLİ İHR.BİRL.GEN.SEKR. - DENİZLİ
- G.DOĞU ANAD.İHR.BİRL.GEN.SEKR. - GAZİANTEP
- EGE İHR. BİR. GEN. SEK. - İZMİR
- İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK. - İSTANBUL
- KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK. - GİRESUN
- ORTA ANADOLU İHR.BİRL.GEN.SEKR. - ANKARA
- ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK. - BURSA

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin  belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat 2006/12  sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1  sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi" ile  belirlenmiştir.

Bu kapsamda, mezkur Genelge'de 25/04/2014 tarihinde yapılan değişiklik  ile, Bakanlığımızca DİR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan  yemi ihracatına karşılık buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin  Belgelerine (DİİB) "DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek  buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması  gerekmektedir." özel şartı eklenecektir. Ayrıca, yem hammaddesi ithalatını  öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak buğday ithalatına izin  verilmeyecektir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen şartı içeren DİİB'ler kapsamındaki  buğday ithalatında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı inspektörleri  tarafından alınacak numuneler mühürlü bir şekilde ithalatçısına teslim  edilerek, masrafları İhracatçı tarafından karşılanmak kaydıyla, adı geçen  standarda göre buğdayın sınıfını tespit etmeye yönelik gerekli analizleri  gerçekleştirmek üzere ekte liste halinde gönderilen Gıda Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı yetkili laboratuvarlarına yönlendirilecektir. Söz  konusu laboratuvarlar tarafından bu kapsamda gerçekleştirilen analizlere ait  sonuç raporları, belge kapatma esnasında ilgili İhracatçı Birliğine ve  ithalat aşamasında Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere 3 nüsha halinde  düzenlenerek ithalatçıya teslim edilecektir.

Söz konusu özel şartın bulunduğu DİİB'lerin taahhüt hesaplarının kapatma  işlemleri esnasında, anılan analiz sonuç raporunun Genel Sekreterliğinizce  aranması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına  karşılık buğday ithalatı öngören DİİB'ler kapsamında. Genel  Sekreterliğinizce TMO'ya gönderilecek buğday hak ediş yazılarında da, hak  edişe konu olan buğdayın TS 2974:2009 standardında belirlenen "Düşük Vasıllı  Ekmeklik Buğday" sınıfında olması gerektiğinin belirtilmesi hususu önem arz  etmektedir.

Bilgilerini ve keyfiyetin ilgili ihracatçı firmalara duyurulması  hususunda gereğini önemle rica ederim.

EKLER:

1- Laboratuvar listesi

0