Bakanlar Kurulu: Bazi Anlasmalarin Yürürlüge Girdigi Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkinda Karar - 2014/6035 (29.04.2014 t. 28986 s. R.G.)

Bakanlar Kurulu: Bazi Anlasmalarin Yürürlüge Girdigi Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkinda Karar - 2014/6035 (29.04.2014 t. 28986 s. R.G.)


Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar - 2014/6035 (29.04.2014 t. 28986 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6035

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/2/2014 TARİHLİ VE 2014/6035 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

SIRA NO ANLAŞMANIN İMZA TARİHİ VE YERİ ANLAŞMANIN ADI ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ TEKLİF TARİHİ VE SAYISI
1 23 Ocak 2013 Budapeşte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında işbirliğine Dair Anlaşma 16 Aralık 2013 9/1/2014 4104764
2 24 Mart 2010 Ankara Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması 31 Ekim 2013 26/12/2013 4072235
3 22 Aralık 2011 Ankara Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması 31 Ekim 2013 26/12/2013 4068757
4   1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü 4 Şubat 2014 26/12/2013 4064496
5 11 Temmuz 2013 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2011) Değiştiren Anlaşma 14 Kasım 2013 26/12/2013 4087482
6   Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 3 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 1 10 Aralık 2013 2/1/2014 4102344
7 17 Şubat 2010 Ankara Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol 25 Aralık 2013 24/1/2014 4158578
8   1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi'ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karar 1 Ocak 2000 24/1/2014 4113059
9 19 Nisan 2013 Pekin Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Gıda Güvenliğine İlişkin Mutabakat Zaptı 9 Aralık 2013 24/1/2014 4112353
10 7 Ocak 2013 Libreville Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma 12 Şubat 2014 27/1/2014 4181741

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc