Gümrükler Genel Müdürlügü: Yabanci plakali tasitla antrepodan esya tasinmasi hk. 29.04.2014 tarihli 100703 sayili tasarruflu yazisi

Gümrükler 	 Genel Müdürlügü: Yabanci plakali tasitla antrepodan esya 	 tasinmasi hk. 29.04.2014 tarihli 100703 sayili 	 tasarruflu yazisi


Gümrük Haber - Uğurlu gümrük müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.04.2014 tarihli 100703 sayılı  tasarruflu yazısı (Yabancı plakalı taşıtla antrepodan eşya  taşınması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı :44873033/010.07.01
Konu : Yabancı plakalı taşıtla antrepodan
eşya taşınması hk.
 
29.04.2014 /  100703
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 26/08/2010 tarihli ve 11236 sayılı yazımız

b) 27/06/2012 tarihli ve 14209 sayılı yazımız

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve bir örneği  ekte gönderilen, 22/04/2014 tarihli ve 20004 sayılı yazıda,  ülkemize/ülkemizden yapılacak olan uluslararası yolcu ve eşya taşımalarının  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddesi ile bu  Kanuna istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 65 inci ve 66 ncı  maddeleri ile düzenlendiği belirtilerek, mezkûr Kanun ve Yönetmelik  kapsamında;

- Ülkemize demiryolu, denizyolu ve havayoluyla gelen ve gümrük  antrepolarına veya geçici depolama yerlerine alınan eşyaların, bu  yerlerden karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere (çıkış ülkesinden farklı  bir ülkeye) taşınmasının, Bakanlıklarından uluslar arası taşımacı yetki  belgesi almış taşımacıların yetki belgelerinde kayıtlı Türk plakalı  taşıtlarca,

- Karayoluyla gümrük antrepolarına veya geçici depolama yerlerine  gelen eşyaların, bu yerlerden çıkış ülkesinden farklı bir ülkeye  taşınmasının, Türk plakalı taşıtların yanı sıra uluslararası ikili ve  çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili  veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plakalı taşıtlarca, yapılabileceği  bildirilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususların bağlantınız gümrük idarelerine tebliğini  ve ilgili hükümlere titizlikle uyularak işlem yapılmasını rica ederim.

  Sefa EKİN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

EK: 1 yazı örneği

DAĞITIM:
Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C.
ULAŞTIRMA  DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu  Düzenleme Genel Müdürlüğü
 
Sayı :32913154-235/02
Konu : Yabancı plakalı taşıtlar
 
22.04.2014 /  20004
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler  Genel Müdürlüğü)

İlgi :11.04.2014 tarih ve 7140 sayılı yazınız.

İlgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, ülkemize/ülkemizden yapılacak olan uluslararası yolcu ve  eşya taşımaları 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 12 nci ve 13 üncü  maddesi ile bu Kanuna istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin  65 inci ve 66 ncı maddeleri ile düzenlenmiştir.

Buna göre, mezkur Kanun ve Yönetmelik kapsamında;

- Ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve gümrük  antrepolarına veya geçici depolama yerine alınan eşyaların bu yerlerden  karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere (çıkış ülkesinden farklı bir  ülkeye) yapılan taşımaların, Bakanlığımızdan uluslararası taşımacı yetki  belgesi almış taşımacıların yetki belgesinde kayıtlı Türk plakalı  taşıtlarca,

- Karayoluyla gümrük antrepolarına veya geçici depolama yerine gelen  eşyaların bu yerlerden çıkış ülkesinden farklı başka bir ülkeye  taşınması ise Türk plakalı taşıtların yanı sıra uluslararası ikili ve  çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili  veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plakalı taşıtlarca,

yapılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

  Ali Rıza YÜCEULU
  Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc