Ekonomi Bakanligi: Sektörel Tanitim Gruplarinin Kurulusu ve Faaliyetlerine Iliskin Teblig (Ihracat: 2010/6)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ihracat: 2014/2) (14.05.2014 t. 29000 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(221).jpg


Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/2) (14.05.2014 t. 29000 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bütçede yurt içi tanıtım harcamalarının payı toplam bütçe giderlerinin %20’sini geçemez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  11/6/2010 27608
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
1- 13/1/2011 27814
2- 14/7/2011 27994
3- 3/4/2012 28253
4- 19/2/2013 28564