Gümrükler Genel Müdürlügü: Tehlikesiz atik ihracati 14.05.2014 / 384244 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(371).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
Sayı       : 20117910/170.01.01
Konu     : Tehlikesiz atık ihracatı

 
14.05.2014 / 384244
DAĞITIM

İlgi:        20.07.2010 tarihli ve 16379 sayılı yazımız.
 
İlgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilen tehlikesiz atıklara ilişkin  listenin güncellenmiş hali Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.05.2014  tarihli ve 6718 sayılı yazısı ile birlikte ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
 
 
EK: 1 adet yazı ve ekleri
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine.

 

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

 
Sayı       :18330076-155.02
Konu     :Tehlikesiz atık ihracatı

 
DAĞITIMLI

 
İlgi:        a) 04.09.2009 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.04.00.05.149.02/14849  sayılı yazımız.
b) 14.03.2014 tarih ve 18330076-155.02-3826 sayılı yazımız.
c) 01.04.2014 tarih ve 20117910-170.01.09-728 sayılı Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı yazısı.

 
İlgi (b) yazımızda tehlikesiz atık ihracatına yönelik yasal bir  düzenlemenin olmaması, uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi,  tehlikesiz atıkların ihracatına ilişkin bürokrasinin azaltılarak  engellerin ortadan kaldırılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması  amacıyla tehlikesiz atıkların ihracatında Bakanlığımızdan belge  aranmaması hususu tarafınıza iletilmiştir.
Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ilgi (c) yazıda  gümrük idarelerinde atıkların tehlikeli yada tehlikesiz olduklarına  ilişkin ayrım yapılmasının her zaman mümkün olmadığı hususunun dikkate  alınarak herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi amacıyla, ilgi  (a) yazımızda yer alan tehlikesiz atıklara ait GTİP listesinin  güncellenerek Bakanlıklarına iletilmesine müteakip Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılacağı ifade edilmiştir.
Bu çerçevede ihracatında Bakanlığımızdan herhangi bir belge aranmaksızın  işlem yapılması uygun mütalaa edilen tehlikesiz atıklara ilişkin GTİP  Listesi güncellenmiş olup, yazımız ekinde yer almaktadır. Söz konusu  listede yer alan atıkların tehlikeli olduğuna dair şüphe duyulması  halinde ise Basel Sözleşmesi gereği işlem yapılması hususunda gerekli  tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir. Ayrıca ekli listede yer alan  tehlikesiz atıklara ilişkin Bakanlığımızca sağlıklı kayıt işleminin  yapılması ve tehlikesiz atık ihracat istatistiklerinin tutulabilmesi  amacıyla ekli GTİP listesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve  Bakanlığımız arasında yapılması planlanan "gümrük verilerinin değişimine  yönelik protokol" kapsamına alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini  arz ederim.

 
M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

 

 
Ek: GTİP Listesi- 3 sayfa

 
DAĞITIM                                                           
Gereği:                                                                Bilgi:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı                      Ekonomi Bakanlığı
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)                                (Ürün  Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)
                                                                               Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EK: TEHLİKESİZ ATIK GTİP LİSTESİ
7112.91.00.00.00
Altından olanlar (altın kaplamalı  metaller dahil, fakat diğer kıymetli
  
metalleri içeren kuyumcu külleri  hariç)
7112.92.00.00.00
Platinden olanlar (platin  kaplamalı metaller dahil, fakat diğer
  
kıymetli metalleri içeren kuyumcu  külleri hariç)
7112.99.00.10.00
Gümüş külleri, döküntüleri ve  artıkları
7112.99.00.90.00
Diğerleri
7204.10.00.00.11
Sınıflandırılmış veya  derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.10.00.00.19
Diğer dökme demir döküntü ve  hurdaları
7204.21.10.00.11
Ağırlık itibariyle % 8 veya daha  fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş  paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.19
Ağırlık itibariyle % 8 veya daha  fazla nikel içeren diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.90.00.11
Sınıflandırılmış veya  derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.90.00.19
Diğer paslanmaz çelik döküntü ve  hurdaları
7204.29.00.00.11
Sınıflandırılmış veya  derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
7204.29.00.00.19
Diğer alaşımlı çelik döküntü ve  hurdaları
7204.30.00.00.00
Kalaylı demir veya çelik döküntü  ve hurdaları
7204.41.10.00.00
Torna talaş ve döküntüleri, freze  talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere  talaşları, eğe talaşları /Yalnız torna döküntüleri ve freze  döküntüleri)
7204.41.91.00.00
Pürüz giderme ve preslemede  meydana gelen paket halindeki çapaklar
7204.41.99.00.00
Pürüz giderme ve preslemede  meydana gelen diğer çapaklar
7204.49.10.00.00
Parçalanmış olan diğer döküntü ve  hurdalar
7204.49.30.00.00
Paket halindeki diğer döküntü ve  hurdalar
7204.49.90.00.11
Sınıflandırılmamış veya  derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.90.00.19
Diğer döküntü ve hurdalar
7404.00.10.00.00
Rafine edilmiş bakır döküntü ve  hurdaları
7404.00.91.00.00
Bakır -çinko esaslı alaşımların  (pirinç) döküntü ve hurdaları
7404.00.99.00.00
Diğer bakır alaşımlarının döküntü  ve hurdaları
7503.00.10.00.00
Alaşımsız nikel döküntü ve  hurdaları
7503.00.90.00.00
Nikel alaşımlarının döküntü ve  hurdaları
7602.00.19.00.00
Diğer alüminyum döküntüleri  (imalat ıskartaları dahil)
7602.00.90.00.00
Alüminyum hurdaları
7902.00.00.00.00
Çinko döküntü ve hurdaları
8002.00.00.00.00
Kalay döküntü ve hurdaları
8101.97.00.10.00
Tungsten (volfram) döküntüleri
8101.97.00.90.00
Tungsten (volfram) hurdaları
8102.97.00.10.00
Molibden Döküntüleri
8102.97.00.90.00
Molibden Hurdaları
8103.30.00.10.00
Tantal Döküntüleri
8103.30.00.90.00
Tantal Hurdaları
8104.20.00.00.11
Magnezyum Döküntüleri
8104.20.00.00.12
Magnezyum Hurdaları
8105.30.00.00.11
Kobalt döküntüleri
8105.30.00.00.12
Kobalt hurdaları
8106.00.10.00.12
Bizmut döküntüleri
8106.00.10.00.13
Bizmut hurdaları
8107.30.00.00.11
Kadmiyum döküntüleri
8107.30.00.00.12
Kadmiyum hurdaları
8108.30.00.00.11
Titanyum döküntüleri
8108.30.00.00.12
Titanyum hurdaları
8109.30.00.00.11
Zirkonyum döküntüleri
8109.30.00.00.12
Zirkonyum hurdaları
8110.20.00.00.11
Antimon döküntüleri
8110.20.00.00.12
Antimon hurdaları
8111.00.19.00.11
Manganez döküntüleri
8111.00.19.00.12
Manganez hurdaları
8112.13.00.00.11
Berilyum döküntüleri
8112.13.00.00.12
Berilyum hurdaları
8112.22.00.00.11
Krom döküntüleri
8112.22.00.00.12
Krom hurdaları
8112.52.00.00.11
Talyum döküntüleri
8112.52.00.00.12
Talyum hurdaları
8112.92.10.00.12
Hafniyum döküntüleri
8112.92.10.00.13
Hafniyum hurdaları
8112.92.21.00.11
Niobyum döküntüleri
8112.92.21.00.12
Niobyum hurdaları
8112.92.21.00.13
Renyum döküntüleri
8112.92.21.00.14
Renyum hurdaları
8112.92.21.00.15
Galyum döküntüleri
8112.92.21.00.16
Galyum hurdaları
8112.92.21.00.17
İndiyum döküntüleri
8112.92.21.00.18
İndiyum hurdaları
8112.92.21.00.21
Vanadyum döküntüleri
8112.92.21.00.22
Vanadyum hurdaları
8112.92.21.00.23
Germanyum döküntüleri
8112.92.21.00.24
Germanyum hurdaları
8113.00.40.00.11
Sermet döküntüleri
8113.00.40.00.12
Sermet hurdaları
2620.11.00.00.00
Galvanizli matlar
[Yalnız 
Galvanizleme levhası çinkolu üst  drosu (>%90 Zn),
Galvanizleme levhası çinkolu alt  drosu (>%92 Zn),
Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn),
Sıcak daldırmalı galvanizleydiler  yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç)
(>%92 Zn) ve Çinko traşları]
2620.19.00.00.00
Diğerleri
2620.30.00.00.00
Başlıca muhtevası bakır olanlar
2620.40.00.00.00
Başlıca muhtevası alüminyum  olanlar (Atık alüminyum oksit)
39.01-39.14 
İkincil kullanım amacıyla hurda  plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar
3915.10.00.00.00
Etilen polimerlerinden olanlar
3915.20.00.00.00
Stiren polimerlerinden olanlar
3915.30.00.00.00
Vinil klorür polimerlerinden  olanlar
3915.90.11.10.00
Katılma polimerizasyonu ürünleri
3915.90.11.90.00
Diğerleri
3915.90.80.00.11
PET (polietilen teraftalat)  ambalaj atıkları
3915.90.80.00.19
Diğerleri
4004.00.00.00.11
Döküntü ve kırpıntılar
4004.00.00.00.12
Artıklar
4004.00.00.00.13
Toz ve granüller
4012.20.00.90.00
Kullanılmış dış  lastikler-Diğerleri
4017.00.00.10.12
Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü,  artık ve tozları
4707.30.10.00.00
Gazete ve dergilerin eski sayıları  ve satılmayanları, telefon rehberleri, broşürler ve basılı  yayınlar
4707.30.90.00.00
Diğerleri
4707.90.10.00.00
Ayıklanmamış
4707.90.90.00.00
Ayıklanmış
7001.00.10.00.00
Cam kırıkları ve diğer cam döküntü  ve artıkları
2618.00.00.00.00
Demir ve çeliğin imalinden elde  edilen granüle cüruf (cüruf kumu)
2619.00.90.00.11
Yüksek fırın cürufu
2619.00.90.00.13
Tufal
8542.39.90.00.00
Diğerleri (05/07/2008 tarihli ve  26927 sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin  Yönetmeliğine göre 16 02 16 koda sahip tehlikesiz atık)