Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebligi Resmi Gazete'de Yayimlandi. - 26.05.2014

small_maliye_bakanligi(52).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de  Yayımlandı.
 
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.
Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun  geçici 16 ncı ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır. 

 

Söz konusu Genel Uygulama Tebliğine ulaşmak içintıklayınız.