FAO, Brezilya Tarim ve Gida Politikasindaki Trendlere Iliskin Rapor Yayinladi 06.06.2014

small_rapor.jpg


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Nisan ayında yayınlanan bir analize göre, Brezilya coğrafi alan ve nüfus bakımından Latin Amerika bölgesinin en büyük ve dünyanın en büyük beşinci ülkesidir. 2012 yılında Brezilya’nın kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 11.340 ABD Doları olarak hesaplanarak, ülkeyi dünyanın en büyük yedinci ekonomisi ve üst-orta gelir düzeyinde olarak belirlemiştir.

Brezilya, küresel tarım ihracatının yüzde 7.3′ünü gerçekleştirmekte olup, Avrupa Birliği ve ABD’den sonra dünyanın en büyük üçüncü tarım ürünleri ihracatçısı konumundadır. Brezilya’nın tarım ihracatında en fazla paya sahip ürün soya olup, onu şeker kamışı, et, kahve ve hububatlar takip etmektedir. Brezilya’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli role sahip olan tarım sektörü ülkede iki ayrı bakanlık tarafından desteklenmektedir. Bunlardan biri Brezilya Tarım Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı (MAPA) olup, Bakanlığın asli görevi tarım işletmelerinin kalkınmasını ve pazar entegrasyonunu sağlamaktır. İkincisi ise 1999 yılında tarımsal reformu kurmak amacıyla kurulan Brezilya Tarımsal Kalkınma Bakanlığı (MDA) olup, odak noktası sürdürülebilir kalkınma ve aile çiftçiliğini teşvik etmektir. 2006′daki Tarımsal Nüfus Sayımında, ülkedeki tarım arazilerinin %86′sının aile çiftçiliği tarafından işletildiği ve bunların tarımsal üretimin brüt değerine %38 oranında katkısı olduğu ortaya çıkmıştır.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.