Avrupa Birligi Kritik Hammaddeler Listesini Güncelledi, 'Bor ve Krom' Listeye Girdi - 07.06.2014

small_krom-hammadde.jpg


Avrupa Komisyonu, 26 Mayıs tarihinde, revize Kritik Hammaddeler Listesini yayınladı. 2014 yılında yayınlanan liste, 2011 yılında yayınlanan 14 kritik hammaddeden 13’üne ek olarak 6 tane yeni hammadde içeriyor. Avrupa ekonomisi açısından büyük önem taşıyan 54 hammadde içinden tedarik riski yüksek, ikame edilebilirliği ve geri dönüşüm oranı düşük hammaddelerin seçilmesiyle ortaya çıkan kritik hammaddeler listesine yeni eklenen hammaddeler borat, krom, kok kömürü, manyezit, fosfatlı kayaç ve silikon metali iken, bir önceki listede bulunan hammaddeler ise antimon, berilyum, fluorit, galyum, germanyum, grafit, indiyum, kobalt, magnezyum, hafif ve ağır nadir toprak elementleri, niyobyum, platinyum grubu metalleri ve tungsten. 2011 yılında listede yer alan tantal ise, 2014 yılında yayınlanan revize listede bulunmuyor. Avrupa Komisyonu, 2011 yılında alınan kararla, kritik hammaddeler listesini her üç yılda bir gözden geçirerek ve revize ediyor.