Burundi Iç Ekonomik Durum ve Yatirim Alanlari - 07.06.2014

small_endeks_alsat.jpg


Kampala Büyükelçiliğimizce ; Burundi ekonomisinin yapılan dış yardımlara bağlı olduğu, son yıllarda yardım tutarlarının azaldığı, bununla birlikte özellikle son yıllarda ağırlıklı finans kuruluşları olmak üzere yabancı yatırımcıların Burundi’ye gelerek ofis açtıkları, Burundi’de altyapı yatırımı ihtiyacından dolayı inşaat malzemeleri piyasasının hareketli olduğu, Burundi hükümetinin son yıllarda yoğun bir özelleştirme programı yürüttüğü, bu kapsamda devlete ait oteller ile limanların özelleştirilerek Çinli, Hintli ve Güney Afrikalı firmalara devredildiği, Burundi’de üretilen pamuğun kalite olarak dünyanın önde gelen pamuklarından olduğu ve ülkede pamuk işlenmesi yoluyla tekstil ürünlerinin imalatının yapılabileceği bildirilmiştir.

Büyükelçiliğimizce Burundi'de, küçük ve orta ölçekli firmalarımızın  mobilya imalatı, Türk giyim ürünlerinin pazarlanması, tekstil fabrikasının kurulması, tavuk çiftliğinin kurulması, uzun ömürlü pastörize süt üretilmesi/paketlenmesi ve pazarlanması, tarım ürünlerinin işlenmesi yoluyla meyve suyu üretilmesi (agro-processing), tarımdaki verimliliğin artırılması için pilot gübre fabrikasının kurulması gibi alanlarda yatırım yapabilecekleri belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Burundi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından Burundi Cumhurbaşkanının himayesinde 8-11 Nisan 2014 tarihleri arasında Burundi’nin başkenti Bujumbura’da Burundi “2014 Açık Kapılar Günü”: “İşbirliği ve Özel Sektörünün Geliştirilmesi” temalı konferans düzenlendiği ve bahse konu konferansa Kampala Büyükelçimiz Sayın Ayşe Sedef YAVUZALP’in de katılım sağlamıştır.

Bahse konu konferans sırasında ana panelistlerce;

- Burundi’nin 2006 yılından bu yana ülkedeki yatırım ve ticaret ortamının iyileştirmek için bazı önlemler alındığı,
- Özel sektörün borçlarının silinerek özel sektör girişimlerinin mali durumlarının iyileştirildiği, Burundi’nin büyük bir bölgesel pazar olan Doğu Afrika Birliği’ne (EAC) erişimini sağlamak ve ihracat ile ithalat ürünleri için ulaşım imkanlarını artırmak amacıyla EAC üyeliğinin gerçekleştirildiği, kamu ve özel sektörler için bir diyalog çerçevesi oluşturulduğu, yatırımlara ilişkin yeni bir mevzuat oluşturulduğu, ticaret mevzuatının gözden geçirildiği, Yatırım teşvik Ajansı’nın kurulduğu, ticari firmalar kanununun gözden geçirildiği, özel sektörün geliştirilmesi için ulusal stratejinin benimsendiği,
- Brundi Hükümetinin ülkede mükim ve akredite Büyükelçiliklere, Burundi ile ülkeleri arasında ekonomik, bilimsel ve ticari ilişkileri geliştirmeleri, Burundi’ye yatırımları teşvik etmeleri, özel sektörde ortaklıklar kurmaları çağrısında bulunduğu,
- Dünya Bankası’nın Doing Business Raporuna göre 2011 yılında 179. Sırada bulunan Burundi’nin 2012’de 172., 2013’de 159. ve 2014’te 140. sıraya yükselerek, dünyanın en başarılı 10 reformcu ülkesi arasında yer aldığı,

hususlarına vurgu yapıldığı bildirilmiştir.

Burundi Yatırım Teşvik Ajansı (Burundi Investment Promotion Agency, API) tarafından Burundi’deki potansiyel yatırım alanlarına ve yatırım teşviklerine ilişkin hazırlanan broşüre buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.