Gümrükler Genel Müdürlügü: Suriyeye sevk edilmek istenilen kullanilmis motorlu kara tasitlarina izin verilmemesi hk.- 28.05.2014 tarihli 663243 sayili yazisi

small_gum-logo(376).jpg


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.05.2014 tarihli 663243 sayılı  yazısı (Suriyeye sevk edilmek istenilen kullanılmış motorlu kara  taşıtlarına izin verilmemesi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 21558579/166.01
Konu : Kullanılmış Araç
 
28.05.2014 /  663243
DAĞITIM

İlgi: a) 30.12.2013 tarihli ve 22823 sayılı yazımız.

b) 04.02.2014 tarihli ve 2445 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; ilgide kayıtlı yazımızla, üçüncü bir ülkeden gelerek  ülkemiz üzerinden Suriye'ye sevk edilmek istenilen veya üçüncü ülkeden  getirilip serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine konulan ve  buralardan Suriye'ye sevk edilmek istenilen kullanılmış motorlu kara  taşıtlarının Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızından çıkışına ilişkin  gümrük hizmeti verilmemesi Bakanlık Makamının 26.12.2013 tarihli ve 2013/126  sayılı Onayı çerçevesinde talimatlandırmıştı.

Bu çerçevede; Suriye'ye ulaştırılmak üzere Bölge Müdürlüğünüze intikal  eden her türlü kullanılmış motorlu kara taşıtına ilişkin gümrük hizmeti  verilmesi yönündeki talebin (ambulans hariç) yukarıda bahsi geçen Bakanlık  Makamı Onay kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup ilgi (b) yazımız  yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Halit HANOĞLU
  Genel Müdür Yardımcısı


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine