Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2012/3)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (03.06.2014 t. 29019 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(223).jpg


 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (03.06.2014 t. 29019 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2012/3) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
8431.31.00.00.00 Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör ışık perdesi veya boy fotoseli) 50”

Kg: Brüt Ağırlık ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.