Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügü: Akaryakit kaçakçiligiyla mücadele amaciyla kullanilan tasit ve botlarin yakit ihtiyaci hk.- 03.06.2014 tarihli 677854 sayili yazisi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügü: Akaryakit kaçakçiligiyla mücadele amaciyla 	 kullanilan tasit ve botlarin yakit ihtiyaci hk.-  03.06.2014 tarihli 677854 	 sayili yazisi


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 03.06.2014 tarihli 677854  sayılı yazısı (Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele amacıyla  kullanılan taşıt ve botların yakıt ihtiyacı hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Muhafaza Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 68326374/305.01
Konu : Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele
 
03.06.2014 /  677854
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kaçak akaryakıtın tasfiyesi 5607  sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun "Kaçak Akaryakıtın Tasfiyesi"  başlıklı 16/A maddesinde, el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere  uygun olanların il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerlerde  defterdarlıklar tarafından, numune alınmak suretiyle kamu kurum ve  kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edileceği  veya satışı yapılarak tasfiye edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kanun  hükümleri uyarınca hazırlanan ve 26.03.2014 tarihli, 28953 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve  Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin "Kaçak Akaryakıtın  Tahsisi" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; elkonulan kaçak  akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlıkça en az  üç kişiden oluşan tahsis komisyonu oluşturulacağı ve kamu kurum ve  kuruluşları ile mahalli idarelerin akaryakıtı teslim almakla sorumlu  idareden, akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek bedelsiz tahsis  talebinde bulunabilecekleri ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Bölge Müdürlüğünüzce kaçakçılıkla mücadele amacıyla  kullanılan taşıt ve botların yakıt ihtiyacı ile ilgili olarak, bahsedilen  düzenlemenin göz önünde bulundurulması hususunda bilgi ve gereğini rica  ederim.

  Abdullah SOYLU
  Genel Müdür V.


Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc