Gümrükler Genel Müdürlügü: Transit rejiminde esyanin ayniyet önlemlerine uygun olarak tasinmasi ve mühürlenmesi hk.- 04.06.2014 tarihli ve 769296 yazisi

small_gum-logo(379).jpg


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.06.2014 tarihli ve 769296 yazısı  (Transit rejiminde eşyanın ayniyet önlemlerine uygun olarak  taşınması ve mühürlenmesi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 96603261/120.04.02
Konu : Mühürleme
 
04.06.2014
DAĞITIM


Bilindiği üzere transit rejiminde eşyanın ayniyet önlemlerine uygun olarak  taşınması esas olup ayniyet önlemleri ise mühürleme yolu ile sağlanmaktadır.

Türkiye gümrük bölgesine yurtdışından getirilen bir eşya TIR veya Ortak  Transit Sözleşmeleri kapsamında gelebildiği gibi ulusal transit rejimi  çerçevesinde giriş gümrük idaresinde ulusal transit beyannamesi (TR) ile  varış idarelerine sevk edilebilmektedir. Bakanlığımıza intikal eden  bilgilerden, özellikle limanlardan konteyner içerisinde ulusal transit  rejimi kapsamında bir iç gümrüğe sevk edilen eşyanın mühürlenmesi hususunda  gümrük idarelerimizde farklı uygulamalar yapıldığı anlaşılmıştır.

Özellikle, limanlardan iç gümrük idaresine ulusal transit rejimi  kapsamında sevk edilen konteynerlere ilişkin transit beyannamesinin "belge  kontrolü"nün yapıldığı durumlarda konteyner üzerinde acente tarafından  vurulan "güvenlik mührü" yeterli görülerek eşyanın gümrük idaresince  mühürlenmediği ve sistemde mühürle ilgili kısma "orijinal" ibaresinin  yazılarak eşyanın sevk edildiği görülmüştür.

Bilindiği üzere, mevzuatımız uyarınca transit rejimi altında taşınan  eşyanın aynıyetinin korunması için eşyanın bulunduğu kap/konteyner/araçlar  mühür altına alınarak hareket idaresince mühür adedi ve numaraları sisteme  kaydedilir. Hareket idaresi, diğer ayniyet önlemlerine dikkate alarak ancak  beyan bilgileri veya tamamlayıcı belgelerdeki tanımın eşyanın kolayca  tanınmasını mümkün kılıyorsa mühürlemeden vazgeçebilir. Bu durumda sisteme  "vazgeçme-99201" ibaresi kaydedilir. Bunun dışında, eşyanın transit  rejimi altında mühürsüz sevki mümkün olmadığından, ulusal transit  işlemlerinde, transit beyannamesine konu eşya ister belge kontrolüne ister  muayeneye tabi olsun, söz konusu eşyayı taşıyan kap/konteyner/araçlara  gümrük mührünün her halükarda tatbik edilerek sisteme mühür bilgilerinin  girilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız gümrük idarelerinin  talimatlandırılmasını rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V.