Ekonomi Bakani Nihat Zeybekci: “Fuar Desteklerinin Etkinligini Artiriyoruz" 13.06.2014

small_fuar.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: “Fuar Desteklerinin  Etkinliğini Artırıyoruz”

 

 

Ekonomi Bakanı Nihat Sn.  ZEYBEKCİ, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar  Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde  değişiklik yapıldığını, yapılan değişikliklerin fuar  desteklerinin etkinliğini artıracağı belirterek şunları  kaydetti: “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar  Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ)’de  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle,  fuar katılımcılarının değişen ihtiyaçları doğrultusunda  fuar desteklerinin etkinliğinin artırılmasını  amaçlıyoruz.  Bu çerçevede;

-    Ürün tanıtımının  daha etkili bir şekilde yapılabilmesini ve standa gelen  ziyaretçilere daha iyi bilgi verilebilmesini teminen, 50  m2’den daha büyük alanla gerçekleştirilen  fuar katılımlarında ulaşım gideri desteklenen temsilci  sayısı ikiden üçe çıkarıldı.

Kaynak: Ekonomi  Bakanlığı, Basın Müşavirliği

Yayınlayan: Ekonomi  Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

 -   Yurt dışı fuar  organizasyonlarında, organizatörün alabileceği tanıtım  desteğinin, katılımcılara kiralanan m2 cinsinden toplam  fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda  bulunacak tutarın %25’ini geçememesi sınırlaması, 60’ın  üzerinde katılımcısı olan yurt dışı fuar  organizasyonları için kaldırıldı. Böylece, yoğun  katılımlı yurt dışı fuar organizasyonlarında daha etkili  bir şekilde tanıtım yapılmasına ve organizatörlerin  200.000 ABD Dolarına kadar olan tanıtım desteğinden daha  etkin bir şekilde yararlanmalarına imkan tanındı.

 -   Sektörün ilgi odağı  olan, sektörde gelecek dönemlerle ilgili trendlerin  belirlendiği, sektöre ait yeniliklerin ve yeni ürünlerin  ilk defa sergilendiği, sektörün önde gelen firmalarının  genel olarak katılım sağladığı, yoğun talep sebebiyle  katılımcı olarak yer bulmanın zor olduğu veya sıra  beklemenin gerektiği, sadece fuarın yapıldığı ülkeden  değil, bütün dünya ülkelerinden sektördeki üretici,  alıcı veya satıcıların ziyaret etmek için çaba  gösterdiği ve önem verdiği fuarlar arasından Bakanlıkça  prestijli fuarlar listesi oluşturulmaktadır. Pestijli  olarak belirlenen fuarlarda, katılım hakkı bir takvim  yılında bir defadan iki defaya çıkarılmış, böylelikle  katılımcılarımızın dünyada önemli bir yere sahip olan bu  fuarlarda m2 sınırlaması olmaksızın ve daha gösterişli  ve güzel stantlarla etkili bir katılım  gerçekleştirmelerini teşvik etmek amaçlandı.

 -  Yine bahse konu  prestijli fuarlarda var olan fuar başına iki kişilik  ulaşım desteği beş kişiye çıkarıldı.

-   Fuar katılımlarının  daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen  50 m2’lik azami ve 9 m2’lik asgari  sınırlamalar kaldırıldı. Böylece katılımcılarımız,  destek kapsamında olan yurt dışı fuarlarda herhangi bir  metrekare sınırlaması olmaksızın, genel nitelikli  fuarlarda 10.000 ABD Doları, sektörel nitelikli  fuarlarda 15.000 ABD Doları üst limit dahilinde etkili  ve daha büyük stantlarla katılım imkanına kavuşturuldu.

Fuar desteklerinden  yapılan düzenlemelerin ihracat artışına, yeni pazarlara  açılmaya büyük destek olacağına inanıyor, hayırlı  olmasını diliyorum.