Gümrükler Genel Müdürlügü: Ithalatta Garanti Belgesi Uygulamasi hk.-06.06.2014 tarihli ve 860723 sayili yazisi

small_gum-logo(381).jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.06.2014 tarihli ve 860723 sayılı yazısı (İthalatta Garanti Belgesi Uygulaması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
İVEDİ
Sayı : 20117910/111.01
Konu : Garanti Belgeleri
DAĞITIM

Bilindiği üzere, 28/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanım uyarınca garanti belgelerinin Bakanlığımızca onaylanması uygulamasına son verilmiştir.

Ekonomi Bakanlığından alman 6/6/2014 tarih ve 220000421 sayılı yazıda, "İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) "in yürürlükten kaldırılma çalışmaları tamamlanana kadar anılan Tebliğde hüküm altına alınmış olan onaylı garanti belgelerinin yükümlülerden istenmemesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve anılan Tebliğ yürürlükten kaldırılana kadar onaylı garanti belgelerinin beyanname ekinde aranmaması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri