Tayland "Alasimsiz Çelikten Yassi Hadde" Ürünlerine koruma önlemi baslatti. 16.06.2014

small_zenginlik(1).jpg


Sayı: TİM.AKİB.11.DEMİR.2014/68-6713                                                                                                                          Mersin, 13/06/2014 

Konu: Tayland - Korunma Önlemleri Soruşturması - Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünleri

 

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Tayland tarafından "Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünleri" (7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.53 ve 7208.54 GTİP'li) ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Ek'te sunulan 28 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan DTÖ bildiriminde soruşturma kapsamındaki ilgili üründe %34,01 oranında geçici vergi uygulanması öngörülmekle birlikte, mezkur önlemin Resmi Gazete'de duyurulmasını müteakip, yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Konuya ilişkin olarak Bangkok Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgide, Ek'te sunulan söz konusu geçici önleme dair duyurunun 6 Haziran 2014 tarihli Tayland Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 7 Haziran 2014 tarihi itibarı ile yürürlüğe girdiğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.Ek: DTÖ Bildirimi (7 sayfa), Tayland Resmi Gazetesi Bildirimi (9 sayfa)