Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: U-Net Islemlerinin Iç Gümrüklere Alinmasi genelge 04.06.2014- 2014/5

small_gum-logo(388).jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı  : 73421605/010.06.02
Konu : U-Net İşlemlerinin İç Gümrüklere Alınması

04.06.2014
GENELGE (2014/5)

Halihazırda kara sınır kapılarında gerçekleştirilen U-NET Otomasyon Sistemi kayıt ve kontrolleri esas itibariyle hareket gümrük idarelerinde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda;
1-       TIR Karnesi ve NCTS kapsamında yapılan taşımalarda transit işlemlerini yapmakla görevli Bakanlığımız personeli tarafından araca ilişkin U-NET Otomasyon Sistemi kayıt ve kontrol işlemleri hareket gümrük idarelerinde gerçekleştirilecek olup, U-NET işlemleri tamamlanmayan taşıtların hareket gümrük idarelerinden sevk/çıkış gümrük idarelerine hareketine izin verilmeyecektir.

2-       Halihazırda kara sınır kapılarında ibraz edilen uluslararası taşımacılığa ilişkin bilgi ve belgelerin, hareket gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

3-       Geçiş belgesi veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımın özel iznini gerektiren durumlarda ; geçiş belgesiz veya özel izin alınmaksızın yapılan eşya/yük taşımaları ile uygun olmayan geçiş belgesiyle yapılan üçüncü ülke eşya/yük taşımalarında 68 numaralı "Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ" ve 69 numaralı "Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ'de(68 numaralı Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ' hükümleri uyarınca yükümlüsünce söz konusu tebliğlerde öngörülen geçiş ücretinin ödenmek suretiyle taşıma yapılmasının talep edilmesi halinde, ilgili memur tarafından Ek'te yer alan tutanak düzenlenerek hareket gümrük idaresinde ödeme yapılmasını müteakip aracın şevki sağlanacaktır.

4-       Üçüncü madde uyarınca hareket gümrük idaresinden tutanak tutulmak suretiyle sevk edilen taşıtlara ilişkin yol boyu ve çıkış gümrük idarelerine ibraz edilen geçiş belgeleri kabul edilmeyecektir.

5-       Ro-Ro kapsamında taşıma yapan (aşıtların, yurtdışından gelen taşıtların, yurtdışına çıkan boş taşıtların, ülkemizden transit geçiş yapan taşıtların, yolcu taşımacılığı yapan taşıtların ve BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü kullanılmak suretiyle tescil edilen transit beyannamelerinin U-NET Otomasyon Sistemi kayıt ve kontrol işlemleri ile Yetkilenlendirilmiş Yükümlü Sertifikası'na sahip yükümlülerin, izinli gönderici veya ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında işlem gören eşyaya ilişkin taşımalarının U-NET Otomasyon Sistemi kayıt ve kontrol işlemleri, halihazırda olduğu gibi kara sınır kapılarında yapılmaya devam edilecektir.

6-       Geçiş ücretlerinin tahsilatına ilişkin işlemler işbu Genelgenin 3ncü maddesi dışında hâlihazırda olduğu şekliyle sınır kapılarında gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

7-       Hudut kapılarında U-Net otomasyon sisteminin çalışmaması durumunda; Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında 31/07/2013* tarihinde imzalanan Veri Değişimine İlişkin Protokol'ün 4/8'inci maddesindeki "Hudut kapısında, U-Net otomasyon sisteminin 15 (on beş) dakika çalışmaması durumunda, sistem kontrolü yapılmaksızın taşıtların çıkış işlemine izin verilecektir." hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

İşbu Genelge kapsamındaki uygulamaya 23/06/2014 tarihi itibariyle başlanılacaktır.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar V.
Ek: 1 adet tutanak örneği