GARANTI BELGESI- DUYURU 17.06.2014

small_DUYURU2(4).jpg


28.11.2013 tarih 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile “Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar” hakkında: 
Üreticiler ve ithalatçıların, tüketiciye yönelik üretilen veya  ithal edilen  mallar için  Bakanlıktan  onaylı garanti belgesi alınması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Üreticiler ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya  ithal edilen  mallar için, içeriği yönetmelikle belirlenen  garanti belgesi düzenlemek zorundadır.
Bakanlık belgenin düzenlenip düzenlenmediğinin denetimi ile yükümlüdür.
Garanti süresi asgari 2 yıldır. Ancak özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları,  Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.
Belgenin tamamlanarak tüketiciye verilmesi zorunluluğu satıcıya aittir.
Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğu yönetmelikle belirlenir.
Tüketicilere ilave haklar getirilmesine ilişkin ‘İhtiyari garanti’ düzenlenmesine ilk defa  yer verilmiştir.  İhtiyari garanti; tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydı ile mal ve hizmetlerle ilgili satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından verilen ilave taahhüde bulunmayı ifade etmektedir (madde 57).
Üretici ve ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır (madde 58).

Bilgilerinize  sunulur