Gümrükler Genel Müdürlügü: Hotplate ticari tanimli esya (10.06.2014 / 896253) tasarruflu yazi

small_gum-logo(389).jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı    :20117910/112.99      
Konu   :Hotplate      
10.06.2014 / 896253
DAĞITIM
Hotplate ticari tanımlı eşya ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 19.03.2014 tarih ve 220000203 sayılı yazı ile 30.05.2014 tarih ve 220006403 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.
     
Güngör ÖZTÜRK
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
EKLER:
1- 220000203
2- 2013/6 SAYILI TEBLİĞ


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
(Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hariç)T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı    :17752354-215.99
Konu   :2013/6 Sayılı Tebliğ


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğüİlgi:     a) 12.03.2014 tarihli ve 05033 sayılı yazınız.
b) 13.03.2014 tarih ve 220000195 sayılı yazımız.
c) 18.03.2014 tarih ve 5402 sayılı yazınız.
d) 19.03.2014 tarih ve 220000203 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 20.04.2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde, imali bitirilmiş aksamı tamamlanmış nihai eşya olarak yalnızca elektrikli set üstü ocakların gözetim kapsamı içerisine alınması amaçlanmış olup hotplate ticari tanımlı eşyanın anılan Tebliğ kapsamı içerisinde değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu durum aynı Tebliğ'de 8516.60.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları tanımlı eşyadan "yalnızca elektrikli set üstü ocaklar" şeklinde belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çeşitli şikâyetlerde söz konusu ürünün gümrük kapılarından geçişi sırasında gümrük müdürlüklerince farklı uygulamalarda bulunulduğu ve eşyanın Tebliğ kapsamı içinde değerlendirildiği ifade edilmiştir.
İthalata konu herhangi bir eşyanın gümrük kapılarından geçişi sırasında hangi GTİP altında değerlendirileceği Bakanlığınız görev ve yetki alanında bulunmakla beraber İlgi'de kayıtlı yazışmalarda konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü sorulmuş ve tarafımızca görüş belirtilmiştir. Bu kapsamda, İlgide kayıtlı yazılarımızda da belirtildiği üzere 8516.60.50.00.00 GTİP'inde yer alan Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları tanımlı eşyadan "yalnızca elektrikli set üstü ocakların 2013/6 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilmesinin ve konuya ilişkin olarak gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.
 Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Mehmet AZGIN
Bakan a.
İthalat Genel Müdürü V.


TC.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı    :17752354-215.99
Konu   :2013/6 Sayılı TebliğGÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


İlgi:     a) 12.03.2014 tarihli ve 05033 ayılı yazınız.
b) 13.03.2014 tarih ve 220000195 sayılı yazımız.
c) 18.03.2014 tarih ve 5401 sayılı yazımız.

İlgi (c)’de  kayıtlı yazımı incelenmiş olup konuya ilişkin görüşümüz aşağıda yer almaktadır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde, imali bitirilmiş aksamı tamamlamış nihai eşya olarak yalnızca elektrikli set üstü ocakların gözetim kapsamı içerisine alınması amaçlanmış olup hotplate ticari tanımlı eşyanın anılan Tebliğ kapsamı içerisinde değerlendirilmemesi gerekmektedir.
Bilgilerine arz ederim.


Daire Başkanı