Ekonomi Bakanligi: Ithalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere Iliskin Teblig (Ithalat: 2014/6)’in Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (18.06.2014 t. 29034 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(228).jpg


İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (18.06.2014 t. 29034 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2013 tarihli ve 28868 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 28/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.