Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Yem Katkilari ve Premikslerin Üretimi, Ithalati, Ihracati, Satisi ve Kullanimi Hakkinda Teblig’in (Teblig No: 2002/66) Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (No: 2014/29) (21.06.2014 t. 29037 s. R.G.)

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Yem Katkilari ve Premikslerin Üretimi, Ithalati, Ihracati, 	 Satisi ve Kullanimi Hakkinda Teblig’in (Teblig No: 2002/66) 	 Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (No: 2014/29) (21.06.2014 	 t. 29037 s. R.G.)


Gümrük Haber -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı,  Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No: 2002/66)  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/29) (21.06.2014  t. 29037 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/12/2002 tarihli ve 24967 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı  ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/66) yürürlükten  kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  yürütür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc