Gümrükler Genel Müdürlügü: Test ve deneme amaciyla getirilen esyanin geçici ithalati - Genelge No: 2014/16

Gümrükler Genel Müdürlügü: Test ve deneme amaciyla getirilen esyanin geçici ithalati - Genelge No: 2014/16


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Genelge No: 2014/16 (Test ve deneme amacıyla getirilen eşyanın  geçici ithalatı)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 72093537.10.06.01-31
Konu : Test ve deneme amacıyla getirilen  eşyanın geçici ithalatı
 
GENELGE
(2014/16)
 

İlgi : 8/3/2010 tarih ve 2010/9 sayılı Genelge.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun  Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 34 üncü maddesinin birinci  fıkrasının (c) bendi ile test ve denemeye tabi tutulmak amacıyla gönderilen  eşyanın tam muafiyet kapsamında geçici ithalatının yapılması öngörülmüştür.  Kararın 44 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca geçici ithalat rejimi  kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine girecek eşya için geçici ithalatın  amacı, eşyanın kullanım yeri dikkate alınarak Bakanlıkça geçici ithalat  süresi belirlenmektedir. Ancak bu süre. Gümrük Kanununun 130 uncu maddesinin  üçüncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslar uyarınca uzatılmış süreler  hariç hiçbir koşulda yirmi dört ayı geçemez.

Bu bağlamda, Kararın 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde  belirtilen test ve denemeye tabi tutulmak amacıyla gönderilen eşyanın;  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi  verilen firmalar tarafından geçici ithal edilmesi durumunda 24 aya kadar tam  muafiyet kapsamında geçici ithal edilmesi, diğer firmalar tarafından geçici  ithal edilmesi halinde ise 6 ay süreyle tam muafiyet kapsamında geçici ithal  edilmesi mümkündür.

Söz konusu eşya için süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, süre  uzatım talebinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek  GC1 kodlu tespit raporuna göre Gümrük Yönetmeliğinin 380 nci maddesi  kapsamında gümrük idaresince değerlendirilmesi, süre uzatımının uygun  bulunması halinde ek süre boyunca tam muafiyet uygulamasına devam edilmesi  gerekmektedir.

Diğer taraftan, geçici ithalat rejimi kapsamında test ve denemeye tabi  tutulması sonucunda hasar gören, bozulan veya bir daha kullanılamayacak hale  gelen eşyanın. Gümrük Kanununun 164 üncü maddesinin birinci fıkrası  çerçevesinde hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrük idaresinin  gözetiminde imhası mümkün bulunmakta olup, imhası talep edilen söz konusu  eşyanın tahrip olmasının Kanunun 186 ncı maddesinde belirtilen nedenlerden  kaynaklandığının kanıtlanması halinde gümrük yükümlülüğü doğmamaktadır.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar
 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc