Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Tarimda Kullanilan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (27.06.2014 t. 29043 s. R.G.)

small_tarim-logo(21).bmp


Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.06.2014 t. 29043 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1- 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E.1.1. Bor” başlıklı tablonun (1f) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1f Süspansiyonda boratlı gübre  Tip 1a ve/veya 1b ve/veya 1c ve/veya 1d’nin su ile süspansiyon hale getirilmesiyle elde edilen ürün %2 toplam Bor Tip ismi, var olan muhtevanın isimlerini içermelidir. Toplam Bor (B)
Varsa suda çözünür Bor (B)"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E.1.2. Kobalt” başlıklı tablosunda (2c) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (2d) satırı eklenmiştir.

"2c Kobaltlı gübre çözeltisi 2a ve/veya 2b veya 2d tiplerinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün. % 2 suda çözünür kobalt (Co)

2a ve 2d tipleri karıştırıldığında suda çözünür cobalt (Co)’ın en az % 40’ı komplekslenmiş olmalıdır.

Tip ismi şunları içermelidir:

(1)Varsa Mineral anyon veya anyonların isim veya isimleri

(2) Varsa suda çözünür kobaltın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

Veya

Varsa EK I E.3.2’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

Suda çözünür kobalt (Co)

Suda çözünür kobaltın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış kobalt (Co)

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş kobalt(Co)

İsteğe bağlı: EK I E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam kobalt (Co)

2d Kobalt Kompleksi EK I E- 3.2 de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş kobalt içeren suda çözünür ürün. Suda çözünür Kobalt (Co) %5, en az % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. Tip ismi EK I E.3.2 de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir. Suda çözünür Kobalt (Co)

Komplekslenmiş toplam Kobalt (Co)"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E.1.3. Bakır” başlıklı tablosunda (3f) ve (3h) numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (3i) satırı eklenmiştir.

"3f Bakırlı gübre çözeltisi 3a ve/veya 3d veya 3i tiplerinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün. %2 suda çözünür bakır (Cu)

3a ve 3i tipleri karıştırıldığında komplexlenmiş kısım suda çözünür bakırın en az % 40’ı olmalıdır.

Tip ismi şunları içermelidir:

(1) Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

(2) Varsa suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi,

Veya

EK I E.3.2’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

Suda çözünür bakır (Cu)

Suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış bakır(Cu)

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş bakır(Cu)

İsteğe bağlı: EK I E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam bakır (Cu)

3h Bakırlı gübre süspansiyonu Tip 3a ve/veya 3b ve /veya 3c ve/veya 3d ve/veya 3(g)’nin suda süspansiyonu ile elde edilen ürün % 17 toplam Cu Tip ismi şunları içermelidir:

(1) Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

(2) Varsa suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi.

Toplam bakır (Cu)

Varsa Suda çözünür bakır (Cu)

Suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış bakır(Cu)

3i Bakır Kompleksi EK I E-3.2 de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş bakır içeren suda çözünür ürün. Suda çözünür Kobalt (Co) %5 en az % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. Tip ismi EK I E.3.2 de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir. Suda çözünür Bakır (Cu)

Komplekslenmiş toplam Bakır (Cu)"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E.1.4. Demir” başlıklı tablosunda (4c) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (4d) satırı eklenmiştir.

"4c Demirli gübre çözeltisi 4a ve/veya 4b veya 4d tiplerinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün %2 suda çözünür Fe

4a ve 4d tipleri karıştırıldığında suda çözünür demir (Fe)’in en az % 40’ı komplekslenmiş olmalıdır.

Tip ismi şunları içermelidir:

a)Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

b) EK I E.3.1.’ de verilen en az %1’ik suda çözünür demiri şelatlayan her bir şelatlama maddesinin ismi

veya

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

Suda çözünür demir (Fe)

Suda çözünür demirin en az % 1’ini şelatlayan EK I, E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış demir (Fe)

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş demir(Fe)

İsteğe bağlı: EK I E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam demir (Fe)

4d Demir kompleksi EK I E-3.2’ de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş demir içeren suda çözünür ürün. Suda çözünür Demir (Fe) %5, en az % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. Tip ismi EK I E.3.2’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir. Suda çözünür Demir (Fe)

Komplekslenmiş toplam Demir (Fe)"

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E.1.5. Mangan” başlıklı tablosunda (5e) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (5f) ve (5g) satırları eklenmiştir.

"5e Manganlı gübre çözeltisi 5a ve/veya 5b veya 5g tiplerinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün. %2 suda çözünür mangan.

5a ve 5g tipleri karıştırıldığında suda çözünür mangan (Mn)’in en az % 40’ı komplekslenmiş olmalıdır.

Tip ismi şunları içermelidir:

(1)Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

(2) Varsa suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

veya

EK I E.3.2.’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

Suda çözünür mangan (Mn)

Suda çözünür manganın en az %1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış mangan (Mn)

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş mangan (Mn)

İsteğe bağlı: EK I E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam mangan (Mn)

5f Manganlı gübre süspansiyonu Tip 5a ve/veya 5b ve /veya 5c ’nin suda süspansiyonu ile elde edilen ürün %17 toplam Mn Tip ismi şunları içermelidir:

(1)Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

(2)Varsa suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

veya

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

Toplam mangan (Mn)

Varsa suda çözünür mangan Suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış mangan (Mn)

5g Mangan kompleksi EK I E-3.2’ de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş mangan içeren suda çözünür ürün. Suda çözünür mangan (Mn) %5, en az % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. Tip ismi EK I E-3.2’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir. Suda çözünür mangan (Mn)

Komplekslenmiş toplam mangan (Mn)"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E.1.7.Çinko” başlıklı tablosunda (7e) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki (7g) satırı eklenmiştir.

"7e Çinkolu gübre çözeltisi 7a ve/veya 7b veya 7g tiplerinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün. %2 suda çözünür Zn

7a ve 7g tipleri karıştırıldığında suda çözünür çinko (Zn)’nun en az % 40’ı komplekslenmiş olmalıdır.

Tip ismi şunları içermelidir:

(1)Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

(2) Varsa suda çözünür çikonun en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi,

Veya

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

Suda çözünür çinko (Zn)

Suda çözünür çinkonun en az % 1’ini şelatlayan EK-I Bölüm E.3.1.’ de verilen ve bir Avrupa standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış çinko (Zn)
EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş çinko (Zn)

İsteğe bağlı: EK I Bölüm E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam çinko (Zn)

7g Çinko kompleksi EK I E-3.2’ de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş mangan içeren suda çözünür ürün. Suda çözünür çinko (Zn)%5, en az % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. Tip ismi EK I E.3.2’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir. Suda çözünür çinko (Zn)

Komplekslenmiş toplam çinko (Zn)"

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E.2.4. Mikro bitki besin maddeli gübrelerin sıvı ve katı karışımları” başlıklı tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"No Tip ismi Üretim metodu ve ana madde verileri En az BBM içeriği (kütlece %)
BBM'lerinin ifadeleri hakkında veriler
diğer şartlar
Tip ismi hakkında diğer veriler Beyan edilecek BBM içeriği
BBM formları ve çözünürlükleri
diğer kriterler
1 2 3 4 5 6
1 Mikro bitki besin maddeleri karışımı EK I E.1'de verilen gübre tiplerinin iki veya daha fazlasının karıştırılmasıyla veya suda çözündürülmesiyle ve/veya süspansiyonu elde edilen ürün. (1) Katı bir karışım için toplam içerik %5

(2) Sıvı bir karışım için toplam içerik %2

EK I Bölüm E.2.1'de her bir bitki besin maddesi için verilen en az oranlardan az olmamak kaydıyla

Her bir mikro bitki besin maddesinin kimyasal sembollerine göre alfabetik sırada sıralanmış şekliyle ve onun karşıt anyonu ile beraber beyanını tip ismi takip eder.
Mikro bitki besin maddesinin tamamen suda çözünür olması hariç, her bir mikro bitki besin maddesinin toplam içeriği gübrenin ağırlıkça yüzdesi olarak ifade edilir.

Suda çözünür içerik toplam içeriğin en az yarısı ise ağırlıkça yüzde olarak ifade edilir. Mikro bitki besin maddesinin tamamen suda çözünür olması halinde sadece suda çözünür içerik beyan edilecektir.

Bir mikro bitki besin maddesi bir organik moleküle kimyasal olarak bağının bulunduğu durumlarda ;mikro bitki besin maddesi suda çözünür içeriklerinin ardından bölüm E.3.'de belirtilen şelatlama veya kompleksleme maddesi belirtilerek "..ile şelatlı" veya "…ile kompleksli" ifadelerinden birisi ile beyan edilmelidir. Organik moleküllerinin tam adı yerine baş harfleri de kullanılabilir.

Zorunlu veya isteğe bağlı yapılan işaretlemelerin altına "Sadece ihtiyaç olan yerlerde kullanınız","Asla uygun doz oranlarını aşmayınız" ibareleri kullanılacaktır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E. 3.1. Şelat oluşturucu maddeler” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E.3.1. Şelat oluşturucu maddeler (*)

Sodyum, potasyum veya amonyumun asit veya tuzları:

No İsmi Alternatif İsmi Kimyasal Formülü Asit CAS numarası(1)
1 etilendiamintetraasetik asit EDTA C10H16O8N2 60-00-4
2 2-hidroksietiletilendiamintriasetik asit HEEDTA C10H18O7N2 150-39-0
3 dietilentriaminpentaasetik asit DTPA C14H23O10N3 67-43-6
4 etilendiamin-N,N’-di((orto-hidroksifenil) asetik asit) (o,o) EDDHA C18H20O6N2 1170-02-1
5 etilendiamin-N-(orto-hidroksifenil)asetik asit)- N’-((para-hidroksifenil)asetik asit) (o,p) EDDHA C18H20O6N2 475475-49-1
6 etilendiamin-N,N’-di((orto-hidroksi-metilfenil)asetik asit) (o,o) EDDHMA C20H24O6N2 641632-90-8
7 etilendiamin-N-((orto-hidroksi-metilfenil)asetik asit)-
N’-((para-hidroksi-metilfenil)asetik asit)
(o,p) EDDHMA C20H24O6N2 641633-41-2
8 etilendiamin-N,N’di((5-karboksi-2-hidroksifenil)asetik asit) EDDCHA C20H20O10N2 85120-53-2
9 etilendiamin-N,N’-di ((2-hidroksi-5-sülfofenil)asetik asit) ve onun yoğunlaşmış ürünleri EDDHSA C18H20O12N2 S2 +
n(C12H14O8 N2 S)
57368-07-7 ve 642045-40-7
10 İminodisüksinik asit IDHA C8H11O8N 1311669-35-7
11 N,N’-di(2-hidroksibenzil) ethylendiamine
N,N’ diasetik asid
HBED C20H24N2O6 35998-29-9
  (1)Yalnızca bilgi için      

(*)Yukarıda bahsedilen şelatlama maddeleri Avrupa Birliği standartları tarafından tanımlanabilmeli ve miktarı hesaplanabilmelidir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E. 3.2. Kompleks oluşturucu maddeler” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E.3.2. Kompleks oluşturucu maddeler (*)

Aşağıda belirtilen kompleksleme maddeleri, direk toprağa uygulanabilen Zn lignosulfonat, Fe lignosulfonat, Cu lignosulfonat ve Mn lignosulfonat hariç sadece su ile birlikte (fertigasyon) ve/veya yapraktan uygulanan ürünlerde kullanımına izin verilir.

Sodyum, potasyum veya amonyumun asit veya tuzları:

No İsmi Alternatif İsmi Kimyasal Formülü Asit CAS numarası(1)
1 Lignosülfonik asit LS Yok 8062-15-5
  (1)Yalnızca bilgi için      

(*)Yukarıda bahsedilen kompleksleme maddeleri Avrupa Birliği standartları tarafından tanımlanabiliyor olmalıdır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “F.1. Nitrifikasyon inhibitörleri” başlıklı tabloya aşağıdaki (2) ve (3) numaralı satırlar eklenmiştir.

"2 Disiyandiamid İçeren ürün
(DCD) ve 1,2,4-triazole (TZ)
EC#EINECS No 207-312-8
EC#EINECS No 206-022-9
Minimum 2,0
Maksimum 4,0
  Karışım Oranı 10:1 (DCD:TZ) karışımı
3 1,2,4-triazol (TZ) ve 3-metilpirazol (MP)
EC#EINECS No 206-022-9
EC#EINECS No 215-925-7
İçeren ürün
Minimum 0,2
Maksimum 1,0
  Karışım Oranı 2:1 (TZ:MP)’"

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “F.2. Üreaz inhibitörleri” başlıklı tabloya aşağıdaki (2) numaralı satır eklenmiştir.

"2 N-(2-nitrofenil)fosforik triamid (2-NPT)
EC# EINECS No 477-690-9
Minimum 0,04
Maksimum 0,15’
  "

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.