Bakanlar Kurulu: Tereftalik Asit Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar - 2014/6493 (30.06.2014 t. 29046 s. R.G.)

Bakanlar Kurulu: Tereftalik Asit Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin 	 Karar - 2014/6493 (30.06.2014 t. 29046 s. R.G.)


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin  Karar - 2014/6493 (30.06.2014 t. 29046 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6493

Ekli “Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin  Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/6/2014 tarihli ve 38381  sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,  14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283  sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22  nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile  26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca  16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA  KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla  onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde  yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma  Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde tereftalik asit ithalatında yürütülen  korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul  ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve  tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 2 (iki) yıl süreyle korunma önlemi  olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde, gümrük kıymetinin  yüzdesi olarak tahsil edilir.

GTİP Eşya Tanımı 1 inci Dönem* (Gümrük Kıymeti %) 2 nci Dönem (Gümrük Kıymeti %)
2917.36.00.00.11 Tereftalik asit 4,00 3,75

*1 inci dönem bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren başlayacak bir  yıllık süreyi kapsar.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük  bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması  amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali  yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük  bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam  25.984 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi  menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 8.661 tonu  geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca  (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal  lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.  İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010  tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında  Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alman  gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve  genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük  mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri  verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle  müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün  tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması  işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, yayımını takip eden 45 inci gün yürürlüğe  girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerim Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER  LİSTESİ

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin,  Azerbaycan, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bütan, Bolivya,  Bosna ve Hersek, Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya,  Kamerun, Cape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya,  Komor, Kongo, Cook Adaları, Kosta Rika, Fildişi Sahilleri, Küba, Kuzey Kore,  Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti,  Ekvator, Mısır, El Salvador, Ekvatoryal Gine, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gabon,  Gambiya, Gürcistan, Gana, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana,  Haiti, Honduras, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Jamaika, Ürdün,  Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kosova, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Lesotho,  Liberya, Libya, Makedonya, Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali,  Marşal Adaları, Moritanya, Morityus, Meksika, Mikronezya, Moldova,  Moğolistan, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar (Burma), Namibya, Nauru, Nepal,  Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue, Pakistan, Palau, Filistin, Panama, Papua  Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Rusya Federasyonu, Ruanda, Samoa, Sao  Tome ve Principe, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon  Adaları, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sri Lanka, St. Kitts ve Nevis,  St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Svaziland,  Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago,  Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu,  Venezüella, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc