Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar - 2014/6497 (30.06.2014 t. 29046 s. R.G.)

small_resmi-gazete(30).bmp


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ-İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2014/6497
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2014/6497 (30.06.2014 t.  29046 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6497

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi  Bakanlığının 6/6/2014 tarihli ve 38531 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930  tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı  Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999  tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile  2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca  16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na ekli II Sayılı  Liste'de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)  ve ismi belirtilen maddelere ilişkin II Sayılı Liste'nin 2 numaralı  sütunundaki gümrük vergileri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ 2
8504.23.00.00.19 Diğerleri 2,4
8517.70.19.00.19 Diğerleri (2) 2,7
8529.10.69.90.13 Uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının  antenleri 2,4
8529.10.69.90.18 Diğerleri 2,4
8529.10.95.90.19 Diğerleri 2,4
8529.90.49.00.19 Diğerleri 2
8531.10.30.00.19 Diğerleri 1,4
8535.21.00.00.12 Az yağlı otomatik devre kesiciler 1,3
8535.21.00.00.13 Vakumlu otomatik devre kesiciler 1,3
8535.21.00.00.19 Diğerleri 1,3
8535.29.00.00.19 Diğerleri 1,8
8535.30.10.00.12 Vakum kazanlı yük ayırıcıları 1,8
8535.30.10.00.19 Diğer yük ayırıcıları 1,8
8535.30.90.00.12 Yük ayırıcıları 1,8
8535.40.00.00.12 Gerilim sınırlayıcılar 1,8
8535.40.00.00.13 Dalga bastırıcılar 1,8
8535.40.00.00.19 Diğerleri 1,8
8535.90.00.00.12 Röleler 1,8
8535.90.00.00.13 Komütatörler 1,8
8535.90.00.00.19 Diğerleri 1,8
8536.10.10.00.12 Bıçaklı sigortalar 1,5
8536.10.10.00.13 D tipi sigortalar 1,5
8536.10.10.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması  için) 1,5
8536.10.10.00.15 Termal sigortalar 1,5
8536.10.10.00.19 Diğerleri 1,5
8536.10.50.00.12 Bıçaklı sigortalar 1,5
8536.10.50.00.13 D tipi sigortalar 1,5
8536.10.50.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması  için) 1,5
8536.10.50.00.15 Termal sigortalar 1,5
8536.10.50.00.19 Diğerleri 1,5
8536.10.90.00.12 Bıçaklı sigortalar 1,5
8536.10.90.00.13 D tipi sigortalar 1,5
8536.10.90.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması  için) 1,5
8536.10.90.00.15 Termal sigortalar 1,5
8536.10.90.00.19 Diğerleri 1,5
8536.20.10.00.19 Diğerleri 1,5
8536.20.90.00.19 Diğerleri 1,5
8536.49.00.00.12 Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3,380 V.da 90 kW.ı)  geçen kontaktörler 1,5
8536.49.00.00.13 Aşırı akım termik röleleri 1,5
8536.49.00.00.14 Senkron motorlu zaman röleleri 1,5
8536.49.00.00.19 Diğer zaman röleleri 1,5
8536.49.00.00.29 Diğerleri 1,5
8536.50.15.00.12 Kontak akımı 10 A. i geçen rotatif anahtarlar 1,5
8536.50.80.00.13 Komütatörler 1,5
8536.50.80.00.14 Mikro anahtarlar 1,5
8536.50.80.00.15 Ev tipi anahtarlar 1,5
8536.50.80.00.16 Kollu şalterler 1,5
8536.50.80.00.17 Paket şalterler 1,5
8536.50.80.00.18 Diğerleri 1,5
8536.69.90.00.13 Vidasız-lehimsiz kendinden yalıtkan sıyırmalı  bağlantı modülleri 1,5
8536.69.90.00.18 Diğerleri 1,5
8537.10.99.00.19 Diğerleri 1,4
8538.90.99.00.12 8535.21 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri 0,8
8538.90.99.00.19 8535.21 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı 0,8
8538.90.99.00.21 8535.29 Alt pozisyonundakilerin aksamı 0,8
8538.90.99.00.22 8535.30 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri 0,8
8538.90.99.00.29 8535.30 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı 0,8
8538.90.99.00.31 8536.10 Alt pozisyonundakilerin aksamı 0,8
8538.90.99.00.32 8536.20 Alt pozisyonundaki ev tipi minyatür devre  kesicilerin aksamı 0,8
8538.90.99.00.33 8536.20 Alt pozisyonundaki diğer otomatik devre  kesicilerin aksamı 0,8
8538.90.99.00.34 8536.41 ve 8536.49 Alt pozisyonundakilerin aksamı  (kontaktörler hariç) 0,8
8538.90.99.00.35 8536.49 Alt pozisyonundaki kontaktörlerin aksamı 0,8
8538.90.99.00.39 Diğerleri 0,8
8543.70.90.00.12 Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF)  yükselteçleri 1,8
8543.70.90.00.13 Ses birleştirme üniteleri 1,8
8543.70.90.00.14 Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma  üniteleri 1,8
8543.70.90.00.15 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları  (remote control) 1,8
8543.70.90.00.19 Diğerleri 1,8
8544.11.10.00.12 Çapı 0,05 mm. yi geçen 0,1 mm.yi geçmeyen bobin teli 2,7
8544.11.10.00.19 Diğerleri 2,7
8544.20.00.10.19 Diğerleri 2,7
8544.20.00.90.19 Diğerleri 2,7
8544.49.91.11.19 Diğerleri 2,7
8544.49.91.19.19 Diğerleri 2,7
8544.49.93.11.19 Diğerleri 2,7
8544.49.93.19.19 Diğerleri 2,7
8544.49.95.11.19 Diğerleri 2,7
8544.49.99.19.19 Diğerleri 2,7
8544.60.10.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 2,7
8544.60.10.10.19 Diğerleri 2,7
8544.60.10.90.19 Diğerleri 2,7
8544.60.90.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 2,7
8544.60.90.10.19 Diğerleri 2,7
8544.60.90.90.19 Diğerleri 2,7
8546.90.10.90.00 Diğerleri 2,4
8547.90.00.90.12 Sertleştirilmiş kauçuk veya asfaltlı veya katranlı  maddelerden olanlar 2,4
8547.90.00.90.19 Diğer maddelerden olanlar 2,4
9401.90.80.00.19 Diğerleri 1,8
9405.10.50.10.19 Diğerleri 1,8
9602.00.00.90.18 Diğerleri 1,1
9603.90.10.00.15 Aksam ve parçalar 1,8
9603.90.91.90.19 Diğerleri 2,4
9607.19.00.00.19 Diğerleri 5,7
9613.90.00.00.19 Diğerleri 1,3

MADDE 2- Aynı Karara ekli I Sayılı Liste'de yer alan ve aşağıdaki  tabloda G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelere ilişkin (2) numaralı dipnot  aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA B-HER. G. KORE D.Ü.
1702.30.50.00.00 Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135(2)(3)(4) 0 135(2)(3)(4) 135(2)(3)(4)
1702.30.90.00.00 Diğerleri 135(2) 0 135(2) 135(2)

(2) 17.04, 18.06, 19.05 ve 2101.12 gümrük tarife pozisyonlu  ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıkla ithal edilmesi halinde gümrük  vergisi %20 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma  ilişkin hükümlerine tabidir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 


20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı Eki II Sayılı Liste'nin 2 numaralı sütunundaki (Güney  Kore) gümrük vergi Oranlarının Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki  (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

G.T.İ.P. MADDE İSMİ 2 (Güney  Kore)
8504.23.00.00.19 Diğerleri 0
8517.70.19.00.19 Diğerleri (2) 0
8529.10.69.90.13 Uydu ve radyolink alıcı ve  verici cihazlarının antenleri 0
8529.10.69.90.18 Diğerleri 0
8529.10.95.90.19 Diğerleri 0
8529.90.49.00.19 Diğerleri 0
8531.10.30.00.19 Diğerleri 0
8535.21.00.00.12 Az yağlı otomatik devre  kesiciler 0
8535.21.00.00.13 Vakumlu otomatik devre  kesiciler 0
8535.21.00.00.19 Diğerleri 0
8535.29.00.00.19 Diğerleri 0
8535.30.10.00.12 Vakum kazanlı yük  ayırıcıları 0
8535.30.10.00.19 Diğer yük ayırıcıları 0
8535.30.90.00.12 Yük ayırıcıları 0
8535.40.00.00.12 Gerilim sınırlayıcılar 0
8535.40.00.00.13 Dalga bastırıcılar 0
8535.40.00.00.19 Diğerleri 0
8535.90.00.00.12 Röleler 0
8535.90.00.00.13 Komütatörler 0
8535.90.00.00.19 Diğerleri 0
8536.10.10.00.12 Bıçaklı sigortalar 0
8536.10.10.00.13 D tipi sigortalar 0
8536.10.10.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı  iletkenlerinin korunması için) 0
8536.10.10.00.15 Termal sigortalar 0
8536.10.10.00.19 Diğerleri 0
8536.10.50.00.12 Bıçaklı sigortalar 0
8536.10.50.00.13 D tipi sigortalar 0
8536.10.50.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı  iletkenlerinin korunması için) 0
8536.10.50.00.15 Termal sigortalar 0
8536.10.50.00.19 Diğerleri 0
8536.10.90.00.12 Bıçaklı sigortalar 0
8536.10.90.00.13 D tipi sigortalar 0
8536.10.90.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı  iletkenlerinin korunması için) 0
8536.10.90.00.15 Termal sigortalar 0
8536.10.90.00.19 Diğerleri 0
8536.20.10.00.19 Diğerleri 0
8536.20.90.00.19 Diğerleri 0
8536.49.00.00.12 Anma akımı 170 A.i (anma  gücü AC 3,380 V.da 90 kW.ı) geçen kontaktörler 0
8536.49.00.00.13 Aşırı akım termik röleleri 0
8536.49.00.00.14 Senkron motorlu zaman  röleleri 0
8536.49.00.00.19 Diğer zaman röleleri 0
8536.49.00.00.29 Diğerleri 0
8536.50.15.00.12 Kontak akımı 10 A. i geçen  rotatif anahtarlar 0
8536.50.80.00.13 Komütatörler 0
8536.50.80.00.14 Mikro anahtarlar 0
8536.50.80.00.15 Ev tipi anahtarlar 0
8536.50.80.00.16 Kollu şalterler 0
8536.50.80.00.17 Paket şalterler 0
8536.50.80.00.18 Diğerleri 0
8536.69.90.00.13 Vidasız-lehimsiz kendinden  yalıtkan sıyırmalı bağlantı modülleri 0
8536.69.90.00.18 Diğerleri 0
8537.10.99.00.19 Diğerleri 0
8538.90.99.00.12 8535.21 Alt  pozisyonundakilerin vakum tüpleri 0
8538.90.99.00.19 8535.21 Alt  pozisyonundakilerin diğer aksamı 0
8538.90.99.00.21 8535.29 Alt  pozisyonundakilerin aksamı 0
8538.90.99.00.22 8535.30 Alt  pozisyonundakilerin vakum tüpleri 0
8538.90.99.00.29 8535.30 Alt  pozisyonundakilerin diğer aksamı 0
8538.90.99.00.31 8536.10 Alt  pozisyonundakilerin aksamı 0
8538.90.99.00.32 8536.20 Alt pozisyonundaki  ev tipi minyatür devre kesicilerin aksamı 0
8538.90.99.00.33 8536.20 Alt pozisyonundaki  diğer otomatik devre kesicilerin aksamı 0
8538.90.99.00.34 8536.41 ve 8536.49 Alt  pozisyonundakilerin aksamı (kontaktörler hariç) 0
8538.90.99.00.35 8536.49 Alt pozisyonundaki  kontaktörlerin aksamı 0
8538.90.99.00.39 Diğerleri 0
8543.70.90.00.12 Yüksek frekans (RF) veya  ara frekans (IF) yükselteçleri 0
8543.70.90.00.13 Ses birleştirme üniteleri 0
8543.70.90.00.14 Ses kayıt cihazlarında  kullanılan gürültü azaltma üniteleri 0
8543.70.90.00.15 Infrared ile çalışan  uzaktan kumanda cihazları (remote control) 0
8543.70.90.00.19 Diğerleri 0
8544.11.10.00.12 Çapı 0,05 mm. yi geçen 0,1  mm.yi geçmeyen bobin teli 0
8544.11.10.00.19 Diğerleri 0
8544.20.00.10.19 Diğerleri 0
8544.20.00.90.19 Diğerleri 0
8544.49.91.11.19 Diğerleri 0
8544.49.91.19.19 Diğerleri 0
8544.49.93.11.19 Diğerleri 0
8544.49.93.19.19 Diğerleri 0
8544.49.95.11.19 Diğerleri 0
8544.49.99.19.19 Diğerleri 0
8544.60.10.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 0
8544.60.10.10.19 Diğerleri 0
8544.60.10.90.19 Diğerleri 0
8544.60.90.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 0
8544.60.90.10.19 Diğerleri 0
8544.60.90.90.19 Diğerleri 0
8546.90.10.90.00 Diğerleri 0
8547.90.00.90.12 Sertleştirilmiş kauçuk veya  asfaltlı veya katranlı maddelerden olanlar 0
8547.90.00.90.19 Diğer maddelerden olanlar 0
9401.90.80.00.19 Diğerleri 0
9405.10.50.10.19 Diğerleri 0
9602.00.00.90.18 Diğerleri 0
9603.90.10.00.15 Aksam ve parçalar 0
9603.90.91.90.19 Diğerleri 0
9607.19.00.00.19 Diğerleri 0
9613.90.00.00.19 Diğerleri 0