TCS Uluslararasi Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketinin Onaylanmis Kurulus Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebligde (Teblig No: SGM-2014/1) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: SGM 2014/18)

TCS Uluslararasi Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 	 Limited Sirketinin Onaylanmis Kurulus Olarak Görevlendirilmesine 	 Dair Tebligde (Teblig No: SGM-2014/1) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: SGM 2014/18)


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine  Dair Tebliğde (Tebliğ No: SGM-2014/1) Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliğ (No: SGM 2014/18) (02.07.2014 t. 29048 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/2/2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair  Tebliğin (SGM: 2014/1) birinci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Üretim Kalite Güvencesi (Modül D),

ğ) Üretim Kalite Güvencesi (Modül D1),

h) Ürün Kalite Güvencesi (Modül E),

ı) Ürün Kalite Güvencesi (Modül E1),

i) Tam Kalite Güvencesi (Modül H),

j) Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi ve  Tasarım İncelemesi ile Tam Kalite Güvencesi (Modül H1),”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  yürütür.

Tebliğin  Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
12/2/2014 28911

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc