Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12.maddesi geregince (III) sayili listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanmasi gereken asgari maktu vergi tutarlari (2014 Temmuz)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun  12.maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B)  cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi  tutarları (2014 Temmuz)

(4760  sayılı Kanunun 12/3 Maddesi ve 2012/4116 sayılı Kararın 9 uncu Maddesi  gereğince (III) Sayılı Listenin 03.07.2014 tarihi itibariyle (TÜİK)  tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde 2014 yılının ilk altı ayında  meydana gelen değişim oranında güncellenen şekli)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde 2014 yılının ilk altı ayında  meydana gelen değişim oranı "Değişim Oranı = [(Haziran ayı üretici fiyat  endeksi/ Aralık ayı üretici fiyat endeksi)x100]-100" formülüne göre  hesaplanmaktadır. TÜİK verileri uyarınca bu oran; [(233,09/ 221,74)x100]-100  = 5,12 dir.

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu  Vergi Tutarı (TL)
       
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25 -
       
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 0,77
       
22.04 Taze üzüm şarabı  (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda  yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
 0  4,17
       
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 28,2
       
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm  şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)  0  38,69
       
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle  % 18 veya daha az olanlar  0  30,71
       
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler  (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka  yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin  karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin  karışımları 0 4,17
       
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle  % 22'den fazla olanlar  0  124,23
       
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun  tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen  diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol  hariç)
 0  124,23
       
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle  % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım  yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü  içecekler 
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den  az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20;  2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 
 0  124,23
       
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin  damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0  118,2
       
2208.50 Cin ve Geneva 0 98,9
       
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00,  2208.60.99.00.00 hariç) 0 98,9
       
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen  kaplarda olanlar 
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)
 0  124,23
       
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen  kaplarda olanlar 
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)
0 124,23
       
2208.70 Likörler 0 124,23
       
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11,  2208.90.71.00.11 hariç) 0 124,23
       
2208.90.48.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
0 93,67
       
2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0 93,67

 

(III) SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
 G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu  Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi  Tutarı (TL)
         
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,1971 0,1366
         
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,1971 0,1366
         
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,1971 0,1366
         
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,1971 0,1366
         
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine  geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar,  sigarillolar ve sigaralar)       
  -Tütün yerine geçen maddelerden  yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar    40 0,1971 0,1366
   -Tütün yerine geçen maddelerden  yapılmış sigaralar 65,25 0,1971 0,1366
         
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir  oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) 
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)
  65,25 0,1971 0,1366
         
2403.10.10.00.19 Diğerleri  
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)
65,25 0,0515 0,1366
         
2403.10.90.00.19 Diğerleri  
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)
65,25 0,0515 0,1366
         
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,1971 0,1366

(KAYNAK: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv_3_sayili-OpenPage.aspx)