DEGISIKLIK! Ham Petrol ve Jet Yakitinin Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Tasinmasina Iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar - 2014/6534

DEGISIKLIK! Ham Petrol ve Jet Yakitinin Türkiye Üzerinden Karayolu veya  Demiryolu ile Tasinmasina Iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina 	 Dair Karar - 2014/6534


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya  Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına  Dair Karar - 2014/6534 (04.07.2014 t. 29050 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6534

Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu  ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın  yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/6/2014 tarihli ve  1208098 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci  maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HAM PETROL VE JET YAKITININ  TÜRKİYE ÜZERİNDEN KARAYOLU VEYA DEMİRYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN  KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden  Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin  birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "transitine" ibaresi "transitine  veya ihracına" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bakanlık, acil ve gerekli görülen hallerde, bu Karar hükümlerine bağlı  kalmaksızın Karara konu eşyanın karayolu veya demiryoluyla transitine veya  ihracına izin vermeye yetkilidir."

MADDE 3- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında  geçen "transitine" ibaresi "transitine veya ihracına", birinci ve ikinci  fıkrasında geçen "üç yıl" ibareleri ise "beş yıl" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar  Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
11/11/2011 28109
Bakanlar  Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî  Gazetenin
Tarihi Sayısı
13/6/2012 28322
4/11/2012 28457

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc