Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresine Iliskin Tebligde (Teblig No: 2013/2) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig

Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresine Iliskin Tebligde  (Teblig No: 2013/2) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde  (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (04.07.2014 t. 29050 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin  (Tebliğ No: 2013/2) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk  alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar,  45.000 kg’ı aşamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin  Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
23/7/2013 28716

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc