DEGISIKLIK! Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No:100)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 113)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:  113) (05.07.2014 t. 29051 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nin 3 üncü  maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde  kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun  13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kapsamı  eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden  yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.