Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün 07.07.2014 tarihli 1480098 sayili tasarruflu yazisi (Antrepolarda Yapilan Denetimler hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.07.2014 tarihli 1480098  sayılı tasarruflu yazısı (Antrepolarda Yapılan Denetimler hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye  Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 14117770/131.99
Konu : Antrepo Ambar Programı Yetki Devri
 
DAĞITIM

Akaryakıt antrepoları ve geçici depolama yerleri hariç olmak üzere, her  tip antrepo açma, kapama ve değişiklik yapma yetkisi Bölge Müdürlüklerinde  olup, antrepolara ilişkin antrepo ambar programında veri girişleri, kod  verme, bloke koyma ve antrepoya ilişkin yapılan değişiklikler (adres, gümrük  idaresi, alan, vergi numarası, işletici firma değişikliği vb.) Tasfiye  Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Antrepo Ambar Programında yapılmaktaydı.

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan çalışmalar  sonucunda antrepolar, geçici depolama yerleri ve ambarlara ilişkin açılış,  kapanış, bloke koyma/kaldırma, adres ve alan değişikliği gibi her tür  işlemlerin yapılması ve bu işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasında  kullanılan Antrepo Ambar Programının yeni versiyonu hizmete alınmıştır.

Akaryakıt antrepoları ve geçici depolama yerlerine ilişkin kod verme  işlemi Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmeye devam  edecektir.

Akaryakıt antrepoları ve geçici depolama yerleri hariç, Antrepo Ambar  Programındaki kod verme, bloke koyma ve veri değişikliğine ilişkin işlemler  ise Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yerine getirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Remzi AKÇİN
  Bakan a.
  Müsteşar Yardımcısı


EK:
1- Klavuz (54 sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri