Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan: Dogal Çiçek Soganlarinin Üretimi, Dogadan Toplanmasi ve Ihracatina Iliskin Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve  İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik (09.07.2014 t. 29055 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve  İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracatına Bakanlıkça izin  verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında  yer alan “(ç) bendi” ifadesi, “(c) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanı yürütür.