Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan: Serbest Bölgelerde Saglik Sertifikalarinin Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig (Teblig No: 2002/38)’in Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (No: 2014/30) KALDIRILDI!!

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/38)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/30) (10.07.2014 t. 29056 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2002/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.