Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi: Türk Standardlari Enstitüsünün Onaylanmis Kurulus Olarak Görevlendirilmesine Dair Teblig (Teblig No: SGM 2009/14)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (SGM 2014/24)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bilim-sanayi.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak  Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/14)’de  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2014/24) (11.07.2014 t.  29057 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü’nün Onaylanmış Kuruluş Olarak  Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (Tebliğ No: SGM 2009/14) 1 inci maddesinin  birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“(e) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu  Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) yer alan ürünler için;

1) İç Üretim Kontrolü + Teknik Dosyanın Onaylanmış Kuruluşa Teslim  Edilmesi: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VIII’i,

2) Ürün Kalite Güvencesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek  VII’si,

3) Birim Doğrulama Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek IX’u,

4) Üretim Kalite Güvencesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek  IV’ü,

5) Tipe Uygunluk Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VI’sı,

6) Ürün Doğrulama Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek V’i,

7) AT Tip incelemesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek III’ü

Kapsamında,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı  Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
13/9/2009 27348
Tebliğde Değişiklik  Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
1- 25/12/2009 27443
2- 26/5/2010 27592
3- 18/10/2012 28445