Elektronik Kimlik Bilgisine Sahip Cihazlarin Kayit Altina Alinmasina Yönelik Esaslar Belirlendi

images/e%C5%9Fyalar/cep_telefon1.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Elektronik  Kimlik Bilgisine Sahip Cihazların Kayıt Altına Alınmasına  Yönelik Esaslar Belirlendi


 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumu (BTK), elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların  elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına  alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik  haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik  kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya  ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve esasları belirledi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik  kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme  hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp,  kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme  hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik  bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya  ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve esasları  belirledi. Buna göre yolcu beraberinde getirilen cihazın  sahibi cihazının kayıt altına alınması için gerekli  bilgi ve belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı  üzerinden başvurusunu yapacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK),  Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına  Alınmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.  Yönetmelik ile 27 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete'de  yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara  Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik,  uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait  elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak  üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik  kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsıyor.