Bakanlar Kurulu: Ambalajlarinda Bandrol, Etiket, Hologram, Pul, Damga veya Benzeri Isaret Bulunmayan ya da Bunlarin Taklitlerini Tasiyan Tütün ve Alkol Ürünleri Yakalamalarinda Ödenecek Ikramiyelere Iliskin Karar - 2014/6341

Bakanlar Kurulu: Ambalajlarinda Bandrol, Etiket, Hologram, Pul, Damga veya 	 Benzeri Isaret Bulunmayan ya da Bunlarin Taklitlerini Tasiyan 	 Tütün ve Alkol Ürünleri Yakalamalarinda Ödenecek Ikramiyelere 	 Iliskin Karar - 2014/6341


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Ambalajlarında Bandrol, Etiket, Hologram, Pul, Damga veya  Benzeri İşaret Bulunmayan ya da Bunların Taklitlerini Taşıyan  Tütün ve Alkol Ürünleri Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere  İlişkin Karar - 2014/6341 (12.07.2014 t. 29058 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6341

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret  bulunmayan ya da bunların taklitlerini taşıyan tütün ve alkol ürünleri  yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe  konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı  üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine göre,  Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

30/4/2014  TARİHLİ VE 2014/6341 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

İkramiyelere esas birim miktar ve sabit rakamlar

MADDE 1- (1) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga  veya benzeri işaret bulunmayan ya da bunların taklitlerini taşıyan tütün ve  alkol ürünleri yakalamalarında ödenecek ikramiyelere esas teşkil etmek üzere  uygulanacak birim miktar ve sabit rakamlar aşağıdaki şekilde tespit  edilmiştir.

Türü Birim Miktarı Sahipli Yakalamalarda  Sabit Rakam Sahipsiz Yakalamalarda  Sabit Rakam
Sigara Paket 10 2
Diğer Tütün Mamulleri kg 100 20
Viski Şişe (70 CL Altı) 185 37
Şişe (70 CL) 225 45
Şişe (70 CL Üstü) 260 52
Votka Şişe (70 CL Altı) 112 23
Şişe (70 CL) 150 30
Şişe (70 CL Üstü) 185 37
Rakı Şişe (70 CL Altı) 112 23
Şişe (70 CL) 150 30
Şişe (70 CL Üstü) 185 37
Cin Şişe (70 CL Altı) 112 23
Şişe (70 CL) 150 30
Şişe (70 CL Üstü) 185 37
Rom Şişe (70 CL Altı) 112 23
Şişe (70 CL) 150 30
Şişe (70 CL Üstü) 185 37
Likör Şişe (70 CL Altı) 110 22
Şişe (70 CL) 150 30
Şişe (70 CL Üstü) 187 37
Şarap Şişe (70 CL Altı) 55 11
Şişe (70 CL) 75 15
Şişe (70 CL Üstü) 110 22
Bira Şişe 10 2
Kutu 15 3
Fıçı 112 23
Diğer Şişe (70 CL Altı) 55 11
Şişe (70 CL) 75 15
Şişe (70 CL Üstü) 92 18

Yürürlük

MADDE 2- (1) Sayıştayın görüşü alman bu Karar yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile  İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc