Bakanlar Kurulu: Uyusturucu Madde ve Uyusturucu Madde Elde Etmek Amaciyla Ekilen Bitki Yakalamalarinda Ödenecek Ikramiyelere Iliskin Karar - 2014/6544

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen  Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar -  2014/6544 (12.07.2014 t. 29058 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6544

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki  yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe  konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı  üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine göre,  Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


 

30/6/2014  TARİHLİ VE 2014/6544 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

İkramiyelere esas birim miktar ve sabit rakamlar

MADDE 1- (1) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek  amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere esas teşkil  etmek üzere uygulanacak birim miktar ve sabit rakamlar aşağıdaki şekilde  tespit edilmiştir.

Türü Biri Miktarı Sahipli Yakalamalarda Sabit Rakam Sahipsiz Yakalamalarda Sabit Rakam
Eroin (Saf olmayan eroinde saf miktar esas  alınmıştır.) 1 kg 60.000 12.000
Likit eroin 1 kg 180.000 36.000
Kokain 1 kg 60.000 12.000
Likit esrar 1  kg 60.000 12.000
Baz morfin 1  kg 36.000 7.200
Toz esrar 1  kg 15.000 3.000
Reçine esrar 1  kg 12.000 2.400
Afyon 1 kg 5.000 1.000
Khat 1  kg 15.000 3.000
Bonzai 1  kg 60.000 12.000
Sentetikler (Sentetik uyuşturucunun içerisinde  bulunan, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış  maddenin saf miktarı esas alınmıştır.) 1  kg 120.000 24.000
Kenevir Bitkisi 10 m2 150 30
2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış yukarıda  belirtilmeyen diğer maddeler 1  kg 5.000 1.000

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 2- (1) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3652 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan "Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek  İkramiyelere İlişkin Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Sayıştayın görüşü alman bu Karar yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakam ile  İçişleri Bakanı birlikte yürütür.