Türkiye ile Vietnam Arasinda Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçiligina Engel Olma Anlasmasi Ankara’da imzalandi.

images/%C3%BClkeler/vietnam1.jpg


“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 8 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da imzalandı. Türkiye adına Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR ile Vietnam adına Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Do Hoang Anh TUAN tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Vietnam’ın daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılmaktadır. Ayrıca diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile süresi 6 ayı aşmayan danışmanlık hizmetleri dahil hizmet tedariklerinin faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Anlaşmada yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca, iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemeler de Anlaşma’da yer almıştır. Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 85’e ulaşmış olup, bunlardan 80’i yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kaynak: Gelir İdare Başkanlığı