Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Karina Ek Karar - 2014/6537

Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Karina Ek Karar - 2014/6537


Karar Sayısı : 2014/6537

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/6/2014 tarihli ve 42976 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli 1 sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,EFTA

GÜR.

B-HER.

G.KORE

D.Ü.

0802.31.00.00.00

Kabuklu

43,2

43,2

0

43,2

 43,2(3)

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

43,2

43,2

0

43,2

43,2(3)

(3) Ukrayna için söz konusu gümrük vergisi 14/4/2015 tarihine kadar % 58,4; sonrası için % 50,8 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc