2014 Yili Ikinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Degerleme Orani %6,64 Olarak Tespit Edildi

images/carton_resimler/duyuru.jpg2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,64 Olarak Tespit Edilmiştir.
15.7.2014 tarih ve KVK-33/2014-3/Yatırım İndirimi-23 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak belirlenmesine ilişkin yer verilmiştirTarih 15/07/2014
Sayı KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi - 23
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33

 

 

Konusu                                   :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                     :  15/07/2014

Sayısı                                      : KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi - 23

İlgili olduğu maddeler           :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298  Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

 

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı