Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/21) (19.07.2014 t. 29065 s. R.G.) (Ekonomi Bakanligi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/21) (19.07.2014 t. 29065 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

G.T.İ.P. * Ürün Menşe veya İhracatçı Ülke Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No'su Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi
7307.91.00.00.00 Flanşlar Çin Halk Cumhuriyeti 22.01.2010/27470 2010/2 22.01.2015
7307.93.11.00.11  Dirsekler
7307.93.11.00.12 Kavisler
7307.93.19.00.00 Diğerleri
5407.41.00.90.11 Döşemelik mensucat Çin Halk Cumhuriyeti 11.04.2010/27549 2010/8 11.04.2015
5407.41.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.42.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.42.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.43.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.43.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.44.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.44.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.51.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.51.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.52.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.52.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.53.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.53.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.54.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.54.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.61.10.90.11 Döşemelik mensucat
5407.61.10.90.12 Perdelik mensucat
5407.61.30.90.11 Döşemelik mensucat
5407.61.30.90.12 Perdelik mensucat
5407.61.50.90.11 Döşemelik mensucat
5407.61.50.90.12 Perdelik mensucat
5407.61.90.90.11 Döşemelik mensucat
5407.61.90.90.12 Perdelik mensucat
5407.69.10.90.11 Döşemelik mensucat
5407.69.10.90.12 Perdelik mensucat
5407.69.90.90.11 Döşemelik mensucat
5407.69.90.90.12 Perdelik mensucat
5407.71.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.71.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.72.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.72.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.73.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.73.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.74.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.74.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.81.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.81.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.82.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.82.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.83.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.83.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.84.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.84.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.91.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.91.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.92.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.92.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.93.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.93.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.94.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.94.00.90.12 Perdelik mensucat
5810.92.10.00.00 Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler (Eni 150 cm'yi geçenler)
5810.92.90.00.00 Diğerleri (Eni 150 cm'yi geçenler)
6005.31.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)
6005.32.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)
6005.33.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)
6005.34.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)
6006.31.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)
6006.32.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)
6006.33.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)
6006.34.10.00.00 Perdelik (tül perdeler dahil)
6303.12.00.00.00 Sentetik liflerden
6303.92 Sentetik liflerden
5407.41.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.41.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.42.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.42.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.43.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.43.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.44.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.44.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.51.00.90.11 Döşemelik mensucat
5407.51.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.52.00.90.11 Döşemelik mensucat
2905.31 Mono Etilen Glikol (MEG)  Bulgaristan  02.05.2010/27569 2010/11 02.05.2015
7010.20.00.00.00 Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklar  Endonezya 23.05.2010/27589 2010/12 23.05.2015
Hong Kong
Çin Halk Cumhuriyeti
7315.11.90.00.11 Transmisyon zincirleriÇin Halk Cumhuriyeti 23.05.2010/27589 2010/13 23.05.2015
7315.11.90.00.19 Diğerleri
7315.12.00.00.11 Transmisyon zincirleri
7315.12.00.00.19 Diğerleri
7315.19.00.00.00 Aksamlar
8715.00.10.00.00 Bebek arabaları  Çin Halk Cumhuriyeti 23.05.2010/27589 2010/14 23.05.2015
8715.00.90.00.00 Yalnızca bebek arabalarının şasileri  Çin Halk Cumhuriyeti
8415.83.00.90.00 Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil) Çin Halk Cumhuriyeti 31.05.2010/27597 2010/16 31.05.2015

(*)Dampinge karşı önlemlere konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili tebliğler ile Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır.

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312. 204 77 18 veya 212 87 52

Faks: 0.312. 212 87 65

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde -nihai gözden geçirme soruşturması- başlatılır.

(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.