Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/23)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (25.07.2014 t. 29071 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.07.2014 t. 29071 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’in 34 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GTİPEşyanın TanımıMenşe ÜlkeFirmaDampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
8408.90.41.90.00Diğerleri (su soğutmalı ve birden fazla silindire sahip motorlar hariç)HindistanGreaves Cotton Limited5,71
Diğerleri14,38
Çin Halk CumhuriyetiChangzhou Changfa Imp. & Exp. Co., Ltd.152,48
Diğerleri165,18"

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
21/11/201328828