DTÖ Ticaret Istatistikleri Veritabani Güncellendi

images/e%C5%9Fyalar/dunya-ticaret-orgutu.jpeg


Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ticaret istatistikleri veritabanını 5 Ağustos tarihi itibarıyla güncellemiştir. Güncelleme kapsamında, küresel mal ihracatı ve ithalatı ile ticari hizmetler ticaretine ilişkin 2013 verileri dahil edilmiştir. Söz konusu veriler ülke, bölge ve mal/hizmet bazında taranabilmektedir. Söz konusu veritabanında;


  • Ticaret Profilleri (ülkelerin temel göstergelerine dair broşür şeklinde özet bilgiler),
  • Tarife Profilleri (ülkelerin pazara erişim durumuna ilişkin bilgiler),
  • Hizmetler Profilleri (ülkelerin ulaştırma, telekomünikasyon, finans ve sigortacılık gibi temel altyapı hizmetlerine ilişkin ayrıntılı istatistikler),
  • Zaman Serisi (uluslararası ticaret istatistiklerini incelemek için interaktif veri çekme),

modülleri aracılığıyla bilgi sağlanmaktadır. Veritabanına erişmek için tıklayınız.

DTÖ web sitesinden tercüme edilmiştir.