Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, Izni ve Kisitlanmasi Hakkinda Taslak Yönetmelik hazirlaniyor

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/cevre-bakanlik.bmp


Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü'nün ülkemizde uyumlaştırılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü'nün ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) hazırlandığı bildirilmektedir.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Eklerine (.docx) buradan ulaşabilirsiniz.