Bir çift ayakkabida ihracat 4.38 $, ithalat 17.5 $ - Tevfik GÜNGÖR

images/ki%C5%9Filer_bakanlar_vs/tevfik_gungor.jpg


10 Ağustos’ta yürürlüğe giren İthal Rejimi Kararı’na göre, bundan böyle ithal edilecek deri ayakkabılar 5 dolardan az olmamak üzere, yüzde 50 oranında, suni malzeme ile üretilen ayakkabılar 3 dolardan az olmamak üzere, yüzde 30 oranında vergilendirilecek. 

2006 yılında yerli üretimi korumak için ayakkabı ithalatına getirilen ek verginin süresi ağustos ayı başında sona ermişti. 

Eski uygulamada, yerli ayakkabı üretimini korumak için suni malzeme ile üretilen ayakkabı ithalatından çift başına 1.35 dolar, deri ayakkabıdan çift başına 2.35 dolar vergi alınıyordu. 

Ne var ki, her ülkeden gelen ayakkabıya vergi uygulanamıyor. 
“AB, EFTA ülkeleri ile İsrail, Makedonya, Bosna Herkes, Fas, Batı Şeria, Gazze, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Sırbistan, Karadağ, Güney Kore, Morityus’dan gelecek ayakkabılara sıfır gümrük uygulanacak. Gümrük anlaşmaları bu ülkelerden gelen ayakkabılara vergi uygulanmasına imkan vermiyor. 
Pahalı ayakkabıların çoğu da bu ülkelerden geliyor. 
Gümrük, daha çok Çin ve diğer Asya ülkelerinden ithal edilen ucuz ayakkabıların pazara girmesini engelleyecek. 

2013 yılında Çin’den 537 milyon dolarlık, Vietnam’dan 145 milyon dolarlık, İtalya’dan 101 milyon dolarlık, Endonezya’dan 89 milyon dolarlık ayakkabı ithal ettik. Hindistan, İspanya, Pakistan, Kamboçya, Taylan, Bengaldeş bize ayakkabı satıyor. 

Türkiye’nin 500 milyon çift ayakkabı üretme kapasitesi var. 280-320 milyon çift ayakkabı üretiyoruz. Yılda yaklaşık 60-80 milyon çift ayakkabı ithal ediyoruz. 

Kayıtlı olarak 6 bin 900 ayakkabı işletmesinde 66 bin çalışan var. 

Ama kayıtlısı kayıtsızı, tek başına çalışanı, aile işletmesi olarak ayakkabı yapanı ile bu sektörde 300 bin kişinin üretime katkıda bulunduğu tahmin ediliyor. 

2013 yılında 723 milyon dolar değerinde ayakkabı ihraç ettik. Buna karşılık başka ülkelerden 992 milyon dolarlık ayakkabı ithal ettik. 

İhracatta çift başı fiyat ortalama 4.38 dolar iken, ithalatta çift başına 17.5 dolar fiyat ödeniyor.


kaynak: http://ihracat.info.tr/bir-cift-ayakkabida-ihracat-438-$--ithalat-175-$-15305h