Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/8)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (05.09.2014 t. 29110 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05.09.2014 t. 29110 s. R.G.)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05.09.2014 t. 29110 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim CIF Kıymet(ABD Doları/Ton*)
1206.00.91.00.19 Diğerleri800
1206.00.99.00.19 Diğerleri800
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları800
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı1.500”

* Ton: Brüt ağırlık 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablonun yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.  

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
1206.00.91.00.19  Diğerleri 675
1206.00.99.00.19  Diğerleri 675
1208.90.00.00.11  Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 675
1512.11.91.00.00  Ayçiçeği tohumu yağı 1.500

* Ton: Brüt ağırlık