Geleneksel Posta Tebligatlari, Kayitli Elektronik Posta (KEP) Sistemine Geçiyor.

images/carton_resimler/duyuru.jpg


Geleneksel Posta Tebligatları, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemine Geçiyor.- Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Geleneksel Posta Tebligatları, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemine Geçiyor.

 

Bilindiği gibi, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Gerçek ve Tüzel kişilere gönderilen “TEBLİGAT” lar geleneksel postacı eliyle adreslerimize ulaştırılmakta, İmza karşılığı tebligatlar teslim alınmakta, Teslim alındığı gün tebliğ tarihi olarak sayılmaktaydı.

 

23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede 5070 sayılı elektronik imza kanunu ile başlayan süreçle Türkiye’de hızla “e-imza” kullanım alanlarını genişletildi. Bir çok kamu kurum ve kuruluşlar,e Gerçek  ve Tüzel Kişiler   “e-imza” sistemi  e-uygulamalarını gerekli zorunluluklardan 10 yıl içinde kişilerce “e-imza” kullanımı güncel yaşamımıza girdi..

 

Bu defada, Geleneksel Posta Tebligatların, Kayıtlı Elektronik Posta sistemi Yani kısa adı KEP sistemine geçerek kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında e-uygulamaların omurgasını oluşturmak için birçok kanun, yönetmeliklerle uygulama süreci başlatıldı.

 

Elektronik imza ve zaman damgası taşıyan, teknolojilerinin ve standartlarının kullanıldığı sistem Türkiye’de yeni Türk Ticaret Kanunu dayanak alınarak,  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan bir yönetmelikle düzenlendi. Adelet Bakanlığı 19.01.2013 tarihinde elektronik ortamda yapılacak usul ve esasları düzenleyerek yönetmelik yayımladı. Bakanlar Kurulu 28.06.2014 tarihinde 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanununda elektronik tebligat ile ilgili maddeleri eklendi.(kanuni tarihçesini okumak için tıklayınız>>>)

 

 

Kayıtlı elektronik Posta sisteminden gönderilecek tebligatlar; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan alınacak “kayıtlı elektronik posta hesap adresi” ne  (örneğin.ugurlugumruk@hs01.kep.tr)  gelecektir. Geleneksel posta tebligatları yakın gelecekte kullanılmamaya başlanacaktır.

 

Yeni Kayıtlı elektronik posta hesap adres posta kutusuna sık sık bakılamayacağı varsayımla  gelecek tebligatlar aynı zamanda hem cep telefonunuza SMS ve hem de özel e-postanıza bilgi gelebilecek.

 

Kayıtlı elektronik posta  (KEP) hesap adres alınması zorunlu olmamakla birlikte, Gümrükte beyana dayanan işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerin her an hukuki bir işlemle karşılaşılabilmektedir.  İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün1861328 ve222335 sayılı yazılarından anlaşılacağı üzere,  Kendi Kurumlarının “KEP” sistemine hazır olduğu,  30.09.2014 tarihinden sonra çıkartılacak tebligatlar için bir an önce gerçek veya tüzel kişilerin de sisteme adapte etmeye çalışmasıdır.

 

Kayıtlı elektronik posta  (KEP) hesap adres alınması zorunlu olmamakla birlikte, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün bağlı olduğu gümrük müdürlükleri gerçek veya tüzel kişilere “tebligat” çıkartılacak gerçek ve Tüzel kişilerden   “Kayıtlı elektronik posta  (KEP) hesap adres”i talep etmeye başlamıştır.

 

Elektronik Tebligat almak isteyenler, Tebligat çıkartmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmek zorundadır. Söz konusu kişilerin tebliğ çıkaran merci ye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına dair ilişkin şerh düşülecektir.

 

Elektronik Tebligat almak isteyenler, Kayıtlı elektronik posta  (KEP) hesap adresi ile e-imzaya sahip olmaları gerekir.  PTT bu hizmetleri sunmakta olup istenen evrakları teslim ettikten sonra iki gün içinde vermektedir. Müracaat formları, Talep edilen belgeler veKullanım Fiyatları (min 35 TL)www.pttkep.gov.tr üzerinden inceleyebilir, isterseniz online olarak müracaat edebilirsiniz.

 

Kayıtlı elektronik posta  (KEP) hesap adresi  alan müşterilerimizin, firmamıza yazılı olarak bildirmeleri halinde,  ücretsiz olarak İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirim hizmeti verilecektir.

 

Saygılarımızla,

 

UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

www.gumrukmusavir.com

 

 

 

1-     Kayıtlı Elekronik Posta (KEP) kanuni tarihçesini okumak için tıklayınız>>>

2-     İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı (24 Temmuz 2014 tarih 1861328) Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Hakkında >>>>

3-     İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı (18 Ağustos 2014 tarih 222335) Bildirim Süresi İle İlgili Yazı>>>

4-     KEP için PTT.den nasıl başvurabilirim?

5-     KEP için Başvuruda istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

6-     PTT-KEP Başvuru klavuzu